Direkcija za evropske integracije BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija za evropske integracije BiH Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Konkurentski R&S d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 12.810,13 Službeni glasnik BiH 16/11
Direkcija za evropske integracije BiH Nabavka naftnih derivata Konkurentski Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 2.2.2011. 10.660,00 Službeni glasnik BiH 16/11
Direkcija za evropske integracije BiH Pružanje usluga - L2VPN konekcije između Zgrade Unitica (toranj B, 18. sprat) i Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine (server sala Centra za e-vladu u Vijeću ministara pri Ministarstvu prometa i komunikacija, za potrebe Direkcije za evropske integracije Konkurentski M&H Company d. o. o. Sarajevo 17.8.2011. 6.303,96 Službeni glasnik BiH 70/11
Direkcija za evropske integracije BiH Lot 1: Usluge prevođenja pisanih dokumenata sa engleskog jezika na jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatski i srpski) Otvoreni Edukacioni centar Barbados d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.8.2011. 37.205,12 Službeni glasnik BiH 70/11
Direkcija za evropske integracije BiH Lot 2: Usluge prevođenja pisanih dokumenata sa jednog od službenih jezika Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatski i srpski) na engleski jezik Otvoreni Edukacioni centar Barbados d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.8.2011. 37.205,12 Službeni glasnik BiH 70/11
Direkcija za evropske integracije BiH Lot 3: Usluge simultanog, konsekutivnog i simultanog prevođenja šaputanjem ili tihim govorom sa engleskog jezika na službene jezike Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatski i srpski) i sa službenih jezika Bosne i Hercegovine na engleski jezik Otvoreni ERMEX d.o.o. Sarajevo 4.8.2011. 49.487,17 Službeni glasnik BiH 70/11
Direkcija za evropske integracije BiH Nabavka tonera Konkurentski Alf-om d.o.o. Banja Luka 1.9.2011. 10.312,45 Službeni glasnik BiH 72/11
Direkcija za evropske integracije BiH Nabavka štamparskih usluga Otvoreni Arka Press d.o.o. Sarajevo 24.11.2011. 77.835,05 Službeni glasnik BiH 100/11
Direkcija za evropske integracije BiH Pružanje usluga posredovanja u prodaji avionskih karata i organizovanja službenih putovanja, putem ubrzanog ograničenog postupka Ubrzani UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 17.1.2012. 34,19 Službeni glasnik BiH 17/12
Direkcija za evropske integracije BiH Nabavka računara i računarske opreme Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 9.10.2012. 34.396,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Direkcija za evropske integracije BiH Lot 1: Nabavka laptopa i monitora Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 26.12.2012. 4.551,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Direkcija za evropske integracije BiH Lot 2: Nabavka štampača i skenera, za potrebe Direkcije za evropske integracije Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.12.2012. 1.859,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Direkcija za evropske integracije BiH Pružanje usluga posredovanja u prodaju avionskih karata Otvoreni RELAX TOURS d.o.o. Sarajevo 7.3.2013. 2,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Direkcija za evropske integracije BiH Lot 1: Usluge prevođenja pisanih dokumenata sa engleskog jezika na jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatski i srpski) i usluge prevođenja pisanih dokumenata sa jednog od službenih jezika Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatski i srpski) na engleski jezik Otvoreni UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE Banja Luka 9.5.2013. 52.150,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Direkcija za evropske integracije BiH Pružanje usluga simultanog, konsekutivnog i simultanog prevođenja šaputanjem ili tihim govorom sa engleskog jezika na službene jezike Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatski i srpski) i sa službenih jezika Bosne i Hercegovine na engleski jezik. Otvoreni Kongresni servisni centar Sarajevo 19.8.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Direkcija za evropske integracije BiH Pružanje usluga posredovanja u nabavci avionskih karata Otvoreni RELAX TOURS d.o.o. Sarajevo 4.6.2014. 120.000,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Direkcija za evropske integracije BiH Lot 1: Pružanje usluga prevođenja pisanih dokumenata sa engleskog jezika na jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatki i srpski) i usluge prevođenja pisanih dokumenata sa jednog od službenih jezika Bosne i Hercegovine (bosnaki, hrvatski i srpski) na engleski jezik Otvoreni UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE Banja Luka 12.6.2014. 31.725,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Direkcija za evropske integracije BiH Lot 2: Pružanje usluga simultanog, konsekutivnog i simultanog prevođenja šaputanjem ili tihim govorom sa engleskog jezika na službene jezike Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatski i srpski) i sa službenih jezika Bosne i Hercegovine na engleski jezik. Otvoreni HALECO d.o.o. Donji Vakuf 19.6.2014. 35.040,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Direkcija za evropske integracije BiH Pružanje štamparskih usluga Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 6.11.2014. 28.442,00 Službeni glasnik BiH 89/14