Veterinarski fakultet Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Veterinarski fakultet Sarajevo Proizvodi agfa health care Pregovarački BERG PROMET d.o.o. Sarajevo 16.1.2011. 4.434,00 Službeni glasnik BiH 16/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Dodatne usluge kalibracije laboratorijske opreme Pregovarački JU Univerzitet u Zenici Zenica 2.2.2011. 1.539,00 Službeni glasnik BiH 16/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Usluge kalibracije laboratorijske opreme Pregovarački JU Univerzitet u Zenici Zenica 22.2.2011. 4.905,00 Službeni glasnik BiH 16/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Usluge zbrinjavanja hemijskog otpada Pregovarački KEMIS-BH d.o.o. Lukavac 17.2.2011. 4.950,00 Službeni glasnik BiH 16/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Lot 1: Elisa testovi Otvoreni BOSNA-VET d.o.o. Zenica Zenica 20.3.2011. 73.049,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Lot 2: Serološki dijagnostikumi Otvoreni BOSNA-VET d.o.o. Zenica Zenica 20.3.2011. 67.849,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Prevoz zaposlenika u gradskom saobraćaju - kuponi Pregovarački KJKP GRAS Sarajevo 20.3.2011. 90.000,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Snabdjevanje prirodnim gasom Pregovarački Sarajevogas d.o.o. Sarajevo 21.3.2011. 97.000,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Usluga fiksne i mobilne telefonije Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 20.3.2011. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Fiskalni uređaj sa uslugom fiskalizacije Pregovarački E-LINE d.o.o. Sarajevo 18.4.2011. 1.288,29 Službeni glasnik BiH 34/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Usluge prijema običnih, preporučenih pošiljki, vrijednosnih pisama, običnih i vrijednosnih paketa i brze pošte Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.3.2011. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Snabdijevanje vodom Pregovarački KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo 20.3.2011. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Usluge prikupljanja, prevoza i neškodljivog uništenja smeća i otpadaka životinjskog porijekla Pregovarački JKP Rad Sarajevo 20.3.2011. 199,98 Službeni glasnik BiH 34/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Zasnivanje pretplatničkog odnosa i zakupa oglasnog prostora Pregovarački Javno preduzeće Novinsko izdavačka organizacija Službeni list BiH Sarajevo 20.3.2011. 9.000,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Nabavka lijekova za zdravlje životinja proizvođača PFIZER HCP CORPORATION Pregovarački Pharmagent d.o.o. Sarajevo 25.5.2011. 10.030,65 Službeni glasnik BiH 59/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Nabavka lijekova kompanije Merial koji se koriste u veterinarstvu Pregovarački Arnika Veterina S.A. d.o.o. Sarajevo 25.5.2011. 24.701,55 Službeni glasnik BiH 59/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Laboratorijske analize na teške metale u hrani Pregovarački Zavod za javno zdravstvo FBiH Sarajevo 20.12.2011. 15.200,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Veterinarski fakultet Sarajevo Usluge priključenja na distributivnu mrežu - elektroenergetska saglasnost Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 20.12.2011. 49.708,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Veterinarski fakultet Sarajevo Kalibracija laboratorijske opreme Pregovarački Metalurški institut Kemal Kapetanović Zenica 6.2.2012. 3.750,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Veterinarski fakultet Sarajevo Usluge skupljanja, skladištenja i zbrinjavanja opasnog otpada Pregovarački KEMIS-BH d.o.o. Lukavac 20.3.2012. 2.560,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Veterinarski fakultet Sarajevo Nabavka niskoenergetskog Germanijum detektora Pregovarački Analitika d.o.o. Sarajevo 22.3.2012. 59.916,50 Službeni glasnik BiH 25/12
Veterinarski fakultet Sarajevo Servis i održavanje aparata UPLC/TQD/TUV Pregovarački ERKONA d.o.o. Sarajevo 10.4.2012. 25.641,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Veterinarski fakultet Sarajevo Usluge snadbijevanja prirodnim gasom Pregovarački KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo 25.4.2012. 95.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Veterinarski fakultet Sarajevo Telekomunikacijske usluge Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 7.5.2012. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Veterinarski fakultet Sarajevo Pretplatnički odnos za izdanja službenih glasila i zakup oglasnog prostora Pregovarački Javno preduzeće Novinsko izdavačka organizacija Službeni list BiH Sarajevo 29.3.2012. 6.871,79 Službeni glasnik BiH 38/12