Opština Cazin

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Cazin Pružanje usluga kreditnog zaduženja za kapitalne investicije Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Cazin Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 29.12.2010. 273.604,33 Službeni glasnik BiH 18/11
Opština Cazin Nabavka tri putnička automobila za potrebe Jedinstvenog općinskog organa Otvoreni ŠKODA CENTAR d.o.o. Bihać Bihać 15.3.2011. 118.443,97 Službeni glasnik BiH 25/11
Opština Cazin Ugovor o nabavci GPS opreme za terestičko snimanje za potrebe Službe za imovinsko pravne, geodetske i katastarske poslove Otvoreni BN PRO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.7.2011. 108.550,00 Službeni glasnik BiH 72/11
Opština Cazin Sukcesivna isporuka kancelarijskog i štampanog materijala Otvoreni GRAFIS d.o.o. Cazin 8.12.2011. 495.712,87 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Cazin Nabavka goriva za potrebe vozila Jedinstvenog opštinskog organa uprave Cazin Otvoreni KAMASS d.o.o. Cazin 28.12.2011. 241.239,31 Službeni glasnik BiH 3/12
Opština Cazin Provođenje promjena i ispravke grešaka u katastarskom operatu općine Cazin u skladu sa tehničkom specifikacijom Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 20.8.2012. 104.273,50 Službeni glasnik BiH 70/12
Opština Cazin Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni GRAFIS d.o.o. Cazin 24.7.2014. 493.081,80 Službeni glasnik BiH 73/14
Opština Cazin Održavanje računovodstvenog programa NOVA Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 8.1.2014. 9.462,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Opština Cazin Geološko ispitivanje tla i predlaganje hitnih interventnih mejra na klizištima Pregovarački Geotehnos d.o.o. Sarajevo 20.6.2014. 17.730,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Opština Cazin Uspostava digitalnog katastra komunalnih uređaja za cijelo područje općine Cazin Otvoreni Angermeier d.o.o. Sarajevo 22.9.2014. 119.536,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Opština Cazin Sanacija klizišta u Tržačkoj Platnici Pregovarački I Selimović d.o.o. Cazin 24.9.2014. 21.290,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Opština Cazin Izvođenje građevinskih radova na projektu Rekonstrukcija i dogradnja stare Gimnazije u Cazinu Otvoreni Memić gradnja d.o.o. Cazin 25.9.2014. 995.162,70 Službeni glasnik BiH 79/14
Opština Cazin Saniranje posljedica poplava Pregovarački LUCKY TRADE d.o.o. Cazin 7.10.2014. 17.483,95 Službeni glasnik BiH 83/14
Opština Cazin Sanacija klizišta na (šest)lokacija u skladu sa naredbom štaba civilne zaštite Pregovarački Pjanić obrt Cazin 10.10.2014. 19.547,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Opština Cazin Izvođenje radova na sanaciji (8) klizišta i regulaciji potoka Čizmići u skladu sa naredbom civilne zaštite Pregovarački I-Cmi d.o.o. Cazin 14.10.2014. 11.150,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Opština Cazin Sanacija klizišta u mjesnoj zajednici Pećigrad-sedam klizišta Pregovarački Dola d.o.o. Cazin 6.10.2014. 16.290,08 Službeni glasnik BiH 96/14
Opština Cazin Sanacija klizišta Pregovarački I Selimović d.o.o. Cazin 6.10.2014. 64.854,70 Službeni glasnik BiH 96/14
Opština Cazin Vrtanje rupa za ugradnju pilota na klizištima u općini Cazin Pregovarački MC Stella d.o.o. Velika Kladuša 7.10.2014. 10.200,00 Službeni glasnik BiH 98/14
Opština Cazin Sanacija klizišta u Gornjim Ćoralićima Pregovarački E - Beganović d.o.o. Cazin 15.10.2014. 22.435,89 Službeni glasnik BiH 98/14
Opština Cazin Saniranje klizišta (na četiri lokacije), iskop materijala i dovoz nasipnog materijala Pregovarački Kapić obrt Cazin 8.10.2014. 8.150,00 Službeni glasnik BiH 98/14
Opština Cazin Saniranje klizišta koji ugrožavaju stambene objekte - odvoz zemlje i ugradnja nasipnog materijala Pregovarački Elan d.o.o. Cazin 16.10.2014. 11.076,92 Službeni glasnik BiH 98/14
Opština Cazin Nabavka pilota za hitnu sanaciju klizišta Pregovarački LELIĆ KOMERC d.o.o Vel.Kladuša Velika Kladuša 7.10.2014. 10.450,00 SG 01/15
Opština Cazin Nabavka goriva za prevoz za vozila Jedinstvenog općinskog organa uprave Otvoreni KAMASS d.o.o. Cazin 5.2.2015. 226.589,74 SG 22/15
Opština Cazin Pružanje usluga održavanja NOVA programa i održavanje informacionog sistema Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 9.3.2015. 8.832,00 SG 26/15
Opština Cazin Lot 3 - Čišćenje i odvoz snijega u skladu sa zahtjevom Službe za civilnu zaštitu Pregovarački Kapić obrt Cazin 5.3.2015. 3.080,50 SG 26/15