Agencija za statistiku BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za statistiku BiH Nabavka roba - informatička roba i softveri za potrebe Agencije za statistiku BiH Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 29.11.2010. 235.640,49 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za statistiku BiH Lot 1: VoIP telefonija Otvoreni EUROPRONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo 15.12.2010. 22.999,86 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za statistiku BiH Lot 2: Internet Proxy Server Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 27.12.2010. 27.933,75 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za statistiku BiH Štampanje publikacija i dragi štampani materijal za potrebe Agencije Otvoreni AVERY d.o.o. Sarajevo 5.4.2011. 265,29 Službeni glasnik BiH 29/11
Agencija za statistiku BiH Usluge interneta i javne fiksne telefonije Konkurentski TEAM CONSULTING d.o.o. Sarajevo 11.4.2011. 31.135,60 Službeni glasnik BiH 31/11
Agencija za statistiku BiH Nabavka računara, softvera i foto-video opreme Otvoreni SOMEL TRADING d.o.o. Sarajevo 17.2.2012. 156.403,76 Službeni glasnik BiH 15/12
Agencija za statistiku BiH Rezervisanje, izdavanje i dostavljanje avio-karata Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 6.3.2012. 75.000,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Agencija za statistiku BiH Nabavka i ugradnja sistema video konferencije Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 6.3.2013. 83.740,41 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za statistiku BiH Štampanje popisnog materijala, nabavka ostalog popisnog inst rumentarija i distribucija na ugovorene lokacije Otvoreni Atlantik bb d.o.o. Banja Luka, EURO-EXPRESS d.o.o. Banja Luka, Laktaši 19.7.2013. 1.486.192,52 Službeni glasnik BiH 61/13
Agencija za statistiku BiH Nabavka avio karata u zemlji i inostranstvu Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 3.4.2014. 68.000,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Agencija za statistiku BiH Nabavka sistema za centralnu kontrolu privilegovanih korisnika i sistema za upravljanjesistemskim zapisima Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 14.4.2014. 95.890,39 Službeni glasnik BiH 33/14
Agencija za statistiku BiH Štampanje publikacija i drugog štampanog materijala Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 8.9.2014. 13.018,20 Službeni glasnik BiH 73/14