Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH Usluga stručnog osposobljavanja Pregovarački JAA TO Holandija 15.02.2011. 21.279,43 Službeni glasnik BiH 18/11
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH Ugovor o pružanju usluga održavanja radarsko-komunikacione stanice na Jahorini Pregovarački INTRONIK d.o.o. Istočno Sarajevo 29.4.2011. 33.782,40 Službeni glasnik BiH 36/11
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH Ugovor o pruažnju usluga održavanja radarsko-komunikacione stanice na Jahorini Pregovarački INTRONIK d.o.o. Istočno Sarajevo 30.9.2011. 20.306,51 Službeni glasnik BiH 84/11
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH Nabavka usluga održavanja medicinskog softvera Pregovarački EMPIC GmbH Njemačka 26.7.2012. 24.252,29 Službeni glasnik BiH 102/12
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH Nabavka usluga prodaje avio-karata i organizovanja putovanja Otvoreni BH PASSPORT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.1.2013. 185.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH Nabavka vozila Otvoreni Union Auto d.o.o. Banja Luka 11.7.2013. 75.280,01 Službeni glasnik BiH 63/13
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta pošte Otvoreni BH PASSPORT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.4.2014. 218.000,00 Službeni glasnik BiH 33/14
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH Održavanje medicinskog softvera Pregovarački EMPIC GmbH Njemačka 23.10.2014. 24.252,30 Službeni glasnik BiH 89/14
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH Nabavka usluga prodaje aviokarata i organizovanja putovanja Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Ilidža 27.5.2015. 246.000,00 SG 49/15
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH Lot 1 - Antivirusni program, SSL SAN sertifikat, aplikacija za izradu 2D i 3D objekata, aplikacija za nadzor mrežne opreme, aplikacija za nadzor servera. Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 11.11.2015. 19.814,67 SG 93/15
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH Lot 2 - Modul za izradu prilaznih i odlaznih procedura (Simtra-Obstacle Surface Planner+) sa uključenim Software Maintenance Agreement (SMA) ili ekvivalent Otvoreni KING IT d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 17.934,96 SG 93/15