JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku mazuta - srednji S za potrebe Bolnice na godišnjem nivou Otvoreni LIMIKOM d.o.o. Banja Luka 11.3.2011. 423.000,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Kupovina i isporuka medicinskih gasova za potrebe Bolnice na godišnjem nivou Otvoreni TEHNOGAS-KAKMUŽ a.d. Petrovo 7.3.2011. 78.555,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1-49: Kupovina i isporuka prehrambenih artikala za potrebe Bolnice na godišnjem nivou Otvoreni Univerzal-Do d.o.o. Doboj 7.3.2011. 162.957,50 Službeni glasnik BiH 20/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 50-54: Kupovina i isporuka prehrambenih artikala za potrebe Bolnice na godišnjem nivou Otvoreni NOVO-TEKS d.o.o. Doboj Banja Luka 7.3.2011. 98.905,80 Službeni glasnik BiH 20/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 55-68: Kupovina i isporuka prehrambenih artikala za potrebe Bolnice na godišnjem nivou Otvoreni Univerzal-Do d.o.o. Doboj 7.3.2011. 162.957,50 Službeni glasnik BiH 20/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Ugovor za obavljanje usluga sanitarnog pregleda zaposlenih radnika Opšte bolnice Sveti apostol Luka Doboj za 2011. godinu Pregovarački Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske Banja Luka 11.2.2011. 48.000,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1, 2,3,4, 6,12, 14,17, 21,24, 29, 30: Nabavka i isporuka hemikalija i dezinfekcionih sredstava za potrebe Bolnice na godišnjem nivou Pregovarački Semikem d.o.o Sarajevo 7.3.2011. 42.066,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28: Nabavka i isporuka hemikalija i dezinfekcionih sredstava za potrebe Bolnice na godišnjem nivou Pregovarački Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 7.3.2011. 42.066,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Ugovor za višak radova na rekonstrukciji i prepokrivanju krova iznad Uprave bolnice Službe za plućne bolesti, Službe za zarazne bolesti i Službe za kožnovenerične bolesti Opšte bolnice Sveti apostol Luka Doboj Pregovarački Grading d.o.o. Doboj Doboj 22.2.2011. 8.783,19 Službeni glasnik BiH 22/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1: Odvoz smeća sa velikim kontejnerima od 5m.kubnih- 360komada Odvoz smeća sa malim kontejnerima od 1,1 m. kubnih - 180 komada Konkurentski KP Progres a.d. Doboj Doboj 4.4.2011. 42.300,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 2: Rad kombinovane mašine Rad mašine na posipanju soli Rad mašine na razgrtanju snijega Konkurentski KP Progres a.d. Doboj Doboj 4.4.2011. 200,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1: Usluge tekućeg održavanja finansijsko-računovodstvenog informacionog sistema Pregovarački KING d.o.o. Doboj Doboj 4.4.2011. 10.800,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 2: Usluge dodatnog programiranja finansijsko-računovodstvenog informacionog sistema Pregovarački KING d.o.o. Doboj Doboj 4.4.2011. 80,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1: Sanacija makadamskih i asfaltnih cesta, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanacija javne rasvjete i svijetlećih znakova na području općine Tešanj, te stručno-tehnički nadzor nad građenjem objekata na području općine Tešanj Otvoreni AB-TRANS d.o.o. Tešanj 27.4.2011. 116.040,53 Službeni glasnik BiH 34/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 2: Sanacija makadamskih i asfaltnih cesta, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanacija javne rasvjete i svijetlećih znakova na području općine Tešanj, te stručno-tehnički nadzor nad građenjem objekata na području općine Tešanj Otvoreni AB-TRANS d.o.o. Tešanj 27.4.2011. 117.924,86 Službeni glasnik BiH 34/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 3: Sanacija makadamskih i asfaltnih cesta, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanacija javne rasvjete i svijetlećih znakova na području općine Tešanj, te stručno-tehnički nadzor nad građenjem objekata na području općine Tešanj Otvoreni ALU-CO d.o.o. Sarajevo 11.4.2011. 32.270,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 4: Sanacija makadamskih i asfaltnih cesta, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanacija javne rasvjete i svijetlećih znakova na području općine Tešanj, te stručno-tehnički nadzor nad građenjem objekata na području općine Tešanj Otvoreni ECOINVEST d.o.o. Tuzla 18.4.2011. 25.055,85 Službeni glasnik BiH 34/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 5: Sanacija makadamskih i asfaltnih cesta, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanacija javne rasvjete i svijetlećih znakova na području općine Tešanj, te stručno-tehnički nadzor nad građenjem objekata na području općine Tešanj Otvoreni ELEKTROPRIZMA d.o.o. Tešanj 11.4.2011. 76.862,90 Službeni glasnik BiH 34/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 6: Sanacija makadamskih i asfaltnih cesta, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanacija javne rasvjete i svijetlećih znakova na području općine Tešanj, te stručno-tehnički nadzor nad građenjem objekata na području općine Tešanj Otvoreni BG LAB d.o.o. Lopare 11.4.2011. 17.076,92 Službeni glasnik BiH 34/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Kupovina i isporuka mesnih prerađevina za potrebe bolnice na godišnjem nivou Otvoreni Univerzal-Do d.o.o. Doboj 3.5.2011. 21.649,00 Službeni glasnik BiH 36/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala za održavanje higijene i hemikalija za čišćenje i dezinfekciju podova za godišnje potrebe Opšte bolnice Sveti apostol Luka Doboj broj 583/11 Otvoreni RPS grafika SZ grafička radnja, UNIVERZAL-DO d.o.o., DIVINITA d.o.o Doboj 16.5.2011. Službeni glasnik BiH 42/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Usluge servisa CT aparata, model: ML02F GE Med i cal systems, tip: 2261763, za potrebe Službe za RTG i ultrazvučnu dijagnostiku Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 24.5.2011. 25.938,00 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Kupovina i isporuka hljeba Otvoreni Dobojka a.d. Doboj Doboj 16.5.2011. 84.100,00 Službeni glasnik BiH 59/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Isporuka goriva, ulja i maziva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 11.7.2011. 62.371,80 Službeni glasnik BiH 86/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1: Servisiranje i hemijsko pranje kotlova Otvoreni Hemo-Pral d.o.o. Modriča 15.9.2011. 103.655,00 Službeni glasnik BiH 86/11