Uprava civilne zaštite FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava civilne zaštite FBiH Kolektivno osiguranje zaposlenika Federalne uprave civilne zaštite koji su raspoređeni na poslove deminiranja i uklanjanju neeksplodiranih ubojitih sredstava i zaposlenika raspoređenih na administrativne poslove u Federalnoj upravi civilne zaštite od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) koji se mogu dogoditi pri obavljanju redovnih svakodnevnih radnih zadataka i pri sudjelovanju deminera i drugih zaposlenih lica u Federalnoj upravi civilne zaštite na provođenju preventivnih, operativnih i mjera sanacije od prirodnih i drugih nesreća u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine Federacije BiH, broj 39/03, 22/06 i 43/10) i u slobodnom vremenu (osiguranje u trajanju 24 h za svaki dan) uključujući osiguranje od prirodne smrti i osiguranje za dodatne troškove liječenja Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 10.3.2011. 331.500,24 Službeni glasnik BiH 20/11
Uprava civilne zaštite FBiH Nabavka auto guma Konkurentski Unitrade d.o.o. Ljubuški 6.7.2011. 27.380,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Uprava civilne zaštite FBiH Nabavka drvenih kočića za obilježavanje Konkurentski BITA-INVEST d.o.o. Tuzla Tuzla 5.7.2011. 11.170,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Uprava civilne zaštite FBiH Javna Nabavka sanitetskih ambulantnih vozila reanimobila, vozila za prevoz opreme i rad na terenu, kombi vozila za prevoz lica i tereta za potrebe opremanja Službi zaštite i spašavanja Federacije BiH. Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 9.11.2011. 908.777,50 Službeni glasnik BiH 92/11
Uprava civilne zaštite FBiH Studija Izrada i operacionalizacija procedura u postupku angažovanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u pomoći civilnim vlastima u zaštiti i spašavanju (ponovljeni postupak) Otvoreni Fakultet političkih nauka Sarajevo Sarajevo 15.6.2012. 65.000,00 Službeni glasnik BiH 54/12
Uprava civilne zaštite FBiH Lot 1: Terensko motorno vozilo Otvoreni F-autocentar d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.11.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Uprava civilne zaštite FBiH Nabavka mašine za deminiranje za potrebe Sektora za organizaciju deminiranja i uništavanja NUS-a Federalne uprave civilne zaštite Otvoreni DOK-ING d.o.o. Hrvatska 22.11.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Uprava civilne zaštite FBiH Nabavka servera za opremanje Federalnog operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 10.1.2013. 91.293,75 Službeni glasnik BiH 6/13
Uprava civilne zaštite FBiH Nabavka dizel goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 12.3.2013. 665.380,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Uprava civilne zaštite FBiH Nabavka nadogradnje i rezervnih elemenata za telefonski sistem Federalnog operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite Otvoreni Comtel d.o.o Sarajevo Sarajevo 4.4.2013. 58.087,00 Službeni glasnik BiH 32/13
Uprava civilne zaštite FBiH Osiguranje od autoodgovornosti Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 9.5.2013. 84.480,63 Službeni glasnik BiH 40/13
Uprava civilne zaštite FBiH Kasko osiguranje Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 7.5.2013. 9.805,50 Službeni glasnik BiH 40/13
Uprava civilne zaštite FBiH Nabavka metal detektora Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 10.6.2013. 113.628,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Uprava civilne zaštite FBiH Nabavka usluga osiguranja Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 24.7.2013. 322.008,24 Službeni glasnik BiH 64/13
Uprava civilne zaštite FBiH Nabavka zaštitne odjeće za deminere Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 20.9.2013. 64.512,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Uprava civilne zaštite FBiH Nabavka putničkog kombi motornog vozila Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 29.9.2014. 256.846,17 Službeni glasnik BiH 82/14
Uprava civilne zaštite FBiH Nabavka mašine za deminiranje Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 19.11.2014. 548.000,00 Službeni glasnik BiH 92/14
Uprava civilne zaštite FBiH Nabavka opreme za opremanje Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje iz ruševina. Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 4.11.2014. 109.300,00 Službeni glasnik BiH 92/14
Uprava civilne zaštite FBiH QUAD sa prikolicom za sve terene 3 komada Otvoreni KM TRADE d.o.o. Visoko 17.10.2014 85.500,00 Službeni glasnik BiH 101/14
Uprava civilne zaštite FBiH Lot 1 - Nabavka dizel goriva za potrebe vozila Federalne uprave civilne zašte Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 13.7.2015. 1.147.160,00 SG 57/15
Uprava civilne zaštite FBiH Nabavka roba rezervni dijelova za Land Rover Defender za potrebe Federalne uprave civilne zaštite Otvoreni ARIES d.o.o. Banja Luka 15.7.2015. 82.338,05 SG 57/15
Uprava civilne zaštite FBiH Izvođenje radova, materijal, usluge kao i druge aktivnosti na izvođenju radova potrebnih za uništavanje neeksplodirane avio bombe AN M64A1 sa upaljačem M116 u Bosanskoj Otoci Pregovarački KOV - GRAD d.o.o. Bužim 23.10.2015. 267.143,94 SG 87/15