Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 14: Ugovor o nabavci citostatika Tamoksifen (tbl,10 mg) Pregovarački CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 23.12.2010. 44.800,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o nabavci odnosno isporuci citostatika Bevacizumab i Erlotinib, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, sa jednim kandidatom. Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 10.1.2011. 1.232.065,70 Službeni glasnik BiH 5/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Tabletirane soli za pripremu vode, bez metala nejodirana, koncentracija NaCl 99,5% - 99,9% Pregovarački FARMACIJA Tuzla 17.2.2011. 49.200,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Citostatici Kalcij folinata, (30 mg i 50 mg) Pregovarački CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.1.2011. 100.080,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Aparati sa trakama za kontrolu dijabetesa - glukoze u krvi Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Sarajevo 16.2.2011. 466.020,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Tacrolimus Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 15.2.2011. 142.020,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Mikofenolat mofetil Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 15.2.2011. 618.200,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Peginterferon alfa 2a Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 15.2.2011. 2.511.432,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4: Peginterferon alfa 2b Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 9.2.2011. 839.609,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: Lamivudin Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 7.2.2011. 117.000,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6: Interferon beta-1 b Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 15.2.2011. 1.259.700,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7: Faktor koagulacije FVIIa Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 7.2.2011. 423.175,80 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8: Faktor koagulacije F VIII Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 15.2.2011. 1.092.864,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10: Faktor koagulacije FIX Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 15.2.2011. 361.998,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11: Rekombinantni koagulacijski faktor VIII Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 15.2.2011. 233.064,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 12: Humani imunoglobulin Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 14.2.2011. 223.208,10 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Citostatik Tamoksifen (tbl, 10 mg) Pregovarački SB FARM d.o.o. Travnik 3.3.2011. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 20/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o nabavci citostatika Anastrazole 1 mg Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 8.3.2011. 206.700,00 Službeni glasnik BiH 20/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Citostatik Mesna (inj. 400 mg) Pregovarački CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 8.3.2011. 25.290,00 Službeni glasnik BiH 20/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o nabavci citostatika Citarabin (inj. 100 mg. i 1000 mg.) Pregovarački PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 41.431,00 Službeni glasnik BiH 22/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o nabavci odnosno isporuci lijeka: INN - Infliximab, REMICADE Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 28.2.2011. 719.522,80 Službeni glasnik BiH 25/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: L01DC01001 bleomicin inj. 15 mg 750 Pregovarački CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.3.2011. 29.835,00 Službeni glasnik BiH 25/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: L01AA06003 ifosfamid bo;. lg 1.800 Pregovarački CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.3.2011. 93.726,00 Službeni glasnik BiH 25/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o nabavci odnosno isporuci faktora koagulacije F VIII + Von Wilebrandov faktor Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 6.4.2011. 105.384,24 Službeni glasnik BiH 29/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o nabavci odnosno isporuci citostatika Temozolamid Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 14.4.2011. 428.674,80 Službeni glasnik BiH 34/11