JU Sportska dvorana Laktaši

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Sportska dvorana Laktaši Nabavka lož ulja i nafte za potrebe rada Javne ustanove Sportska dvorana Laktaši Otvoreni Super petrol d.o.o. Banja Luka 17.03.2011. 147.534,66 Službeni glasnik BiH 22/11
JU Sportska dvorana Laktaši Nabavka lož ulja i nafte Otvoreni Kubik As d.o.o. Laktaši 17.4.2012. 102.945,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JU Sportska dvorana Laktaši Nabavka lož ulja i nafte za potrebe rada JU Sportska dvorana Laktaši Otvoreni Super petrol d.o.o. Banja Luka 17.4.2013. 67.017,50 Službeni glasnik BiH 30/13
JU Sportska dvorana Laktaši Nabavka lož ulja i nafte (70000 l lož ulja i 500 i nafte) Otvoreni Super petrol d.o.o. Banja Luka 17.4.2014. 101.947,50 Službeni glasnik BiH 33/14
JU Sportska dvorana Laktaši Nabavka lož ulja i nafte za potrebe rada Javne ustanove Sportska dvorana Laktaši Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 12.5.2015. 90.471,00 SG 41/15