Opština Kozarska Dubica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Kozarska Dubica Rekonstrukcija i sanacija četinari ulice na području grada; Lot 1: Ulica Uroša Predića Otvoreni Sloga a.d. Kozarska Dubica 26.2.2011. 178.121,42 Službeni glasnik BiH 22/11
Opština Kozarska Dubica Rekonstrukcija i sanacija četinari ulice na području grada; Lot 2: Ulice Vlatka Vukovića, Branka Ćopića i Hajduk Veljka Otvoreni Sloga a.d. Kozarska Dubica 26.2.2011. 204.017,00 Službeni glasnik BiH 22/11
Opština Kozarska Dubica Lot 1: Održavanje lokalnih nekategorisanih puteva: Mjesne zajednice: Knežica, Slabinja i Pounje Otvoreni BABIĆ PREVOZ d.o.o. Kozarska Dubica 23.3.2011. Službeni glasnik BiH 25/11
Opština Kozarska Dubica Lot 2: Održavanje lokalnih nekategorisanih puteva: Mjesne zajednice: Komljenac, Međuvođe, Bjelajci, Aginci, Gornjoselci, Pucari, Sreflije, Klekovci, Međeđa, Demirovac, Draksenić, Donja Gradina, Jošik, Moštanica, Rakovica i područje grada Otvoreni BABIĆ PREVOZ d.o.o. Kozarska Dubica 23.3.2011. Službeni glasnik BiH 25/11
Opština Kozarska Dubica Održavanje gradske čistoće u toku 2011. godine Otvoreni Komunalac a.d. Kozarska Dubica 29.3.2011. 201.033,50 Službeni glasnik BiH 29/11
Opština Kozarska Dubica Izgradnja dijela kanalizacione mreže u naselju Špilja u Kozarskoj Dubici Otvoreni HIDROMONT d.o.o. Istočna Ilidža Istočno Sarajevo 17.5.2011. 93.398,93 Službeni glasnik BiH 42/11
Opština Kozarska Dubica Izbor najpovoljnije banke za odobrenje kredita Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 1.6.2011. 3.701.329,67 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Kozarska Dubica Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva i ulica na području Opštine Kozarska Dubica Otvoreni Sloga a.d. Kozarska Dubica 26.5.2011. Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Kozarska Dubica Rekonstrukcija i sanacija Doma zdravlja (laboratorija i dječiji dispanzer) u Kozarskoj Dubici Otvoreni Šumil d.o.o. Kozarska Dubica Kozarska Dubica 10.6.2011. 175.432,60 Službeni glasnik BiH 51/11
Opština Kozarska Dubica Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u naselju Špilja Pregovarački HIDROMONT d.o.o. Istočna Ilidža Istočno Sarajevo 21.6.2011. 45.695,52 Službeni glasnik BiH 55/11
Opština Kozarska Dubica Sanacija i rekonstrukcija četiri stambena objekta povratnika u Opštini Kozarska Dubica, po sistemu ključ u ruke Otvoreni PROGRES GRADNJA d.o.o. Banja Luka 14.10.2011. 87.598,32 Službeni glasnik BiH 90/11
Opština Kozarska Dubica Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva i ulica Otvoreni Sloga a.d. Kozarska Dubica 17.11.2011. 854.700,00 Službeni glasnik BiH 98/11
Opština Kozarska Dubica Lot 1: Mjesne zajednice: Knežica, Slabinja i Pounje Otvoreni BABIĆ PREVOZ d.o.o. Kozarska Dubica 12.4.2012. 136.750,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Opština Kozarska Dubica Lot 2: Mjesne zajednice: Komlenac, Međuvođe, Bjelajci, Aginci, Gornjoselci, Pucari, Sreflije, Klekovci, Međeđa, Demirovac, Draksenić, Donja Gradina, Jošik, Moštanica, Rakovica i područje grada (Centar, Petrinja, Urije i Petar Pecija) Otvoreni MR SLIJEPČEVIĆ d.o.o. Kozarska Dubica 11.4.2012. 205.000,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Opština Kozarska Dubica Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete na području Opštine Kozarska Dubica Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 28.6.2012. 573.751,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Opština Kozarska Dubica Izbor najpovoljnije banke za odobrenje kredita Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 13.7.2012. 3.411.947,13 Službeni glasnik BiH 62/12
Opština Kozarska Dubica Izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih objekata Otvoreni Sloga a.d. Kozarska Dubica 2.10.2012. 656.603,20 Službeni glasnik BiH 79/12
Opština Kozarska Dubica Asvaltiranje gradskih ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva na području Opštine Otvoreni Sloga a.d. Kozarska Dubica 11.10.2012. 1.894.247,00 Službeni glasnik BiH 83/12
Opština Kozarska Dubica Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na projektu - Izgradnja vodovodnog sistema Komlenac - faza 1 Otvoreni Projekt a.d. Banja Luka 2.4.2013. 50.769,18 Službeni glasnik BiH 26/13
Opština Kozarska Dubica Održavanje saobraćajne infrastrukture i vodoprivrednih objekata na području Opštine Kozarska Dubica Otvoreni Sloga a.d. Kozarska Dubica 17.7.2013. 265.320,90 Službeni glasnik BiH 61/13
Opština Kozarska Dubica Izrada glavnog projekta izgradnje vodovodnog sistema Komlenac - faza 3 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 3.12.2013. 37.900,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Opština Kozarska Dubica Održavanje asvaltiranih i makadamskih saobraćajnica i ostale infrastrukture u saobraćajnicama na području Opštine Kozarska Dubica u toku 2014. godine. Otvoreni Sloga a.d. Kozarska Dubica 7.5.2014. 407.340,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Opština Kozarska Dubica Lot 1: Zimsko održavanje gradskih ulica i trotoara Otvoreni Sloga a.d. Kozarska Dubica 3.11.2014. 31.444,00 Službeni glasnik BiH 89/14
Opština Kozarska Dubica Lot 2: Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva Otvoreni Sloga a.d. Kozarska Dubica 3.11.2014. 71.797,00 Službeni glasnik BiH 89/14
Opština Kozarska Dubica Održavanje makadamskih puteva na području Opštine Kozarska Dubica u prvom kvartalu 2015. godine Otvoreni Sloga d.o.o. Kozarska Dubica 23.3.2015. 103.300,00 SG 26/15