JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 1: Reagensi, deterdženti, kalibratori, potrošni materijal za aparat Hitachi 902, test trake za urin za aparat Meditorin junior II i trake za glukometar ACU-CHEK Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 31.1.2011. 1.346,20 Službeni glasnik BiH 22/11
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 2: Testovi za rad na aparatu Hitachi 902 Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 28.1.2011. 3.257,65 Službeni glasnik BiH 22/11
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 3: Laboratorijski materijal za imunohemijske analize/aparat mini Vidas/ Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 7.2.2011. 38.996,20 Službeni glasnik BiH 22/11
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 4: Reagensi, deterdženti, potrošni materijal za aparate, Mindray BC 3200 i COULTER AcT Diff 18 sa karticom Otvoreni Labena d.o.o. Sarajevo 3.2.2011. 3.071,00 Službeni glasnik BiH 22/11
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 5: Reagensi, hemikalije, otopine i ostali potrošni materijal za biohemijsko-hematološki laboratorij Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 31.1.2011. 3.455,10 Službeni glasnik BiH 22/11
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 6: Hranljive podloge, antibiogram diskovi, potrošni mikrobiološki, ginekološki materijal i laboratorijsko staklo Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 31.1.2011. 3.013,50 Službeni glasnik BiH 22/11
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 7: Plastika, epruvete i pribor za vakumsko vađenje krvi, konusni nastavci za fleksibilne pipete, posude za urin i stolicu, petrijeve posude i brisevi Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 31.1.2011. 13.063,00 Službeni glasnik BiH 22/11
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 8: Brzi testovi na drogu, HCV, okultno krvarenje, TPHA, Helicobacter pylori Otvoreni Labena d.o.o. Sarajevo 3.2.2011. 3.080,00 Službeni glasnik BiH 22/11
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 9: Usluge servisiranja analizatora Hitachi 902 Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 23.2.2011. 4.379,24 Službeni glasnik BiH 22/11
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 10: Usluge servisiranja aparata mini Vidas Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 23.2.2011. 1.346,20 Službeni glasnik BiH 22/11
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 2: Testovi za rad na aparatu Hitachi 902 Otvoreni SARAJEVO d.o.o. Sarajevo 16.2.2012. 2.787,59 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 3: Laboratorijski materijal za imunohemijske analize/Aparat Mini vidas/ i urinske trake za aparat Mission U 120 Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 16.2.2012 41.412,57 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 4: Reagensi,deterdženti, potrošni materijal i servis za aparate Mindrav BC 3200 Otvoreni Labena d.o.o. Sarajevo 9.2.2012. 3.300,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 5: Reagensi, hemikalije, otopine i ostali potrošni materijal za biohemijsko-hematološki laboratorij Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 15.3.2012. 3.613,80 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 6: Hranljive podloge, antibiogram diskovi, potrošni mikrobiološki, ginekološki materijal i laboratorijsko staklo Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 9.3.2012. 2.772,50 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 7: Plastika: epruvete i pribor za vakumsko vađenje krvi,konusni nastavci za fleksibilne pipete, posude za urin i stolicu, petrijeve posude i brisevi Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 9.3.2012. 11.071,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 8: Brzi testovi na drogu, HCV, oklutno krvarenje, TPHA, Helicobacter pilory Otvoreni Biognost BH Sarajevo 15.2.2012. 2.001,30 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 10: Usluge servisiranja analizatora Hitachi 902 Otvoreni MEDITRADE 96 d.o.o. Sarajevo 16.2.2012. 4.379,24 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 11: Usluge servisiranja aparata mini Vidas Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 16.2.2012. 767,86 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Adaptacija dijela poslovnog objekta KZMR Zenica Otvoreni PROGRAD d.o.o. Žepče 4.10.2012. 143.568,54 Službeni glasnik BiH 85/12
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 1: Aparati ze elektroterapiju sa potrebnim dodacima Otvoreni AARK Sarajevo Sarajevo 13.2.2013. 39.983,40 Službeni glasnik BiH 14/13
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 4: UZV glava za UZV aparat Medio sono Otvoreni ARK d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.2.2013. 500,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 5: Uređaj za svjetlosnu terapiju /lampa sa postoljem/ Otvoreni ARK d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.2.2013. 2.166,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 6: Bicikl za trimkabinet Otvoreni ARK d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.2.2013. 680,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 8: Kolposkop Otvoreni BioMediA Sarajevo Sarajevo 14.2.2013. 6.500,00 Službeni glasnik BiH 14/13