Opština Novi Grad

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Novi Grad Sukcesivno vršenje usluga funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja Općine Novi Grad Sarajevo Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 24.2.2011. 24.000,00 Službeni glasnik BiH 22/11
Opština Novi Grad Izvođenje radova na zamjeni fasadne stolarije u OŠ OsmanNakaš Sarajevo Otvoreni Konzorcij BULJŠAĆ d.o.o. i EKO TEH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.10.2011. 200.934,68 Službeni glasnik BiH 82/11
Opština Novi Grad S-6 aparati za početno gašenje požara Otvoreni FINANC d.o.o. Sarajevo 17.11.2011. 78.858,00 Službeni glasnik BiH 94/11
Opština Novi Grad Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u dijelu ulice Aleja Bosne Srebrene - II faza Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 2.11.2011. 107.181,03 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Novi Grad Izvođenje radova na regulaciji vodotoka Buća potok III faza Otvoreni MIBRAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.12.2011. 652.863,25 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Novi Grad Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciju ulice Karađorđa Petrovića Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 28.12.2011. 794.796,78 Službeni glasnik BiH 11/12
Opština Novi Grad Lot 1: Čišćenje i održavanje čistoće na javnim površinama, pranje javnih saobraćajnih površina, održavanje parkova, parkovskog drveća, drvoreda i živice uz saobraćajnice, odžavanje cvijetnjaka i sezonskog cvijeća, parkovski mobilijar, održavanje spomen obilježja Otvoreni Komunalno preduzeće Komus a.d. Novi Grad 5.3.2012. 90.597,20 Službeni glasnik BiH 23/12
Opština Novi Grad Lot 2: Košenje trave, sječenje šiblja i grmlja, svakodnevno održavanje zelenih površina obala i plaža uz obalu, čišćenje smeća Otvoreni Komunalno preduzeće Komus a.d. Novi Grad 5.3.2012. 3.587,80 Službeni glasnik BiH 23/12
Opština Novi Grad Lot 3: Nabavka i sađenje drveća, grmlja i cvijeća Otvoreni Komunalno preduzeće Komus a.d. Novi Grad 5.3.2012. 5.111,00 Službeni glasnik BiH 23/12
Opština Novi Grad Radovi u MILP podprojektu Uređenje izletničke zone Kula i uređenje dijelova obala rijeke Sane i Une u opštini Novi Grad, referenca broj 01-404-29/12 Otvoreni Komunalno preduzeće Komus a.d. Novi Grad 4.7.2012. 84.971,37 Službeni glasnik BiH 56/12
Opština Novi Grad Usluga čišćenja i održavanja čistoće na javnim površinama u Novom Gradu u 2013. Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 25.12.2012. 128.093,74 Službeni glasnik BiH 1/13
Opština Novi Grad Komunalne usluge zajedničke komunalne potrošnje na javnim površinama u Novom Gradu za 2014. godinu Otvoreni Komunalno preduzeće Komus a.d. Novi Grad 3.1.2014. 102.563,02 Službeni glasnik BiH 8/14
Opština Novi Grad Dugoročno kreditno zaduženje opštine Novi Grad u skladu sa Odlukom o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Novi Grad broj 02-022-57/14 od 10.04.2014. godine donešenom od strane Skupštine opštine Novi Grad (Službeni glasnik opštine Novi Grad br.6/14) Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 5.9.2014. 175.841,04 Službeni glasnik BiH 89/14
Opština Novi Grad Radovi obuhvataju: pripremne radove (izrada propusta,mašinski iskop kanala) i rekonstrukciju gornjeg stroja puteva (izrada tamponskog sloja, izrada bito-nosivog sloja asfalta i izrada bankina). Otvoreni Sloga a.d. Kozarska Dubica 10.10.2014. 326.963,24 Službeni glasnik BiH 89/14
Opština Novi Grad Izgradnja sekundarne mreže vodosnabdjevanja naselja Čađavica III - Izgradnja cjevovoda dužine 4.151,99 m Otvoreni Esperanza comapny d.o.o. Banja Luka Banja Luka 23.10.2014. 64.857,45 Službeni glasnik BiH 89/14
Opština Novi Grad Održavanje javnih saobraćajnih površina, zelenih i rekreativnih površina u Novom Gradu u 2015. Otvoreni Komunalno preduzeće Komus a.d. Novi Grad 12.1.2015. 102.560,85 SG 08/15
Opština Novi Grad Vanredno održavanje puteva i ulica na području opštine Novi Grad Otvoreni Sloga d.o.o. Kozarska Dubica 15.10.2015. 34.639,34 SG 85/15
Opština Novi Grad Vanredno održavanje puteva i ulica na području opštine Novi Grad - faza II Otvoreni Sloga d.o.o. Kozarska Dubica 2.11.2015. 56.086,66 SG 85/15
Opština Novi Grad Lot 1 - Sanacija sanitarnih čvorova (prizemlje i sprat) u Osnovnoj školi Dragan Vujanović Svodna Otvoreni GS IZGRADNJA Banja Luka 16.11.2015. 4.821,50 SG 93/15
Opština Novi Grad Lot 2 - Sanacija podova u fiskulturnoj sali Osnovne škole Vuk Karadžić Novi Grad, dva sanitarna čvora i svlačionica Otvoreni KNEŽEVIĆ ENTERING d.o.o. Laktaši 16.11.2015. 42.207,80 SG 93/15
Opština Novi Grad Lot 1- Sanacija krova garaža Vatrogasnog doma u Novom Gradu i sanacija sanitarnog čvora u Vatrogasnom domu Otvoreni MB MODUL Prijedor 17.12.2015. 12.654,00 SG 99/15
Opština Novi Grad Lot 2- Sanacija sanitarnog čvora u Osnovnoj školi Branko Ćopić Donji Agići Otvoreni MB MODUL Prijedor 17.12.2015. 4.165,90 SG 99/15