Centralno grijanje d.d. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralno grijanje d.d. Tuzla Usluge nadogradnje programskog alata termis za tehničko - ekonomsku optimizaciju sistema daljinskog grijanja Otvoreni EL-TEC MULEJ d.o.o. Slovenija 14.3.2011. 556.412,12 Službeni glasnik BiH 25/11
Centralno grijanje d.d. Tuzla Nabavka i isporuka pločastih izmjenjivača toplina i prateće opreme Otvoreni Techning d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.8.2012. 195.229,88 Službeni glasnik BiH 64/12
Centralno grijanje d.d. Tuzla Lot 1: Rekonstrukcija toplinskih podstanica Otvoreni ZI-MI d.o.o. Tuzla 16.7.2013. 217.948,18 Službeni glasnik BiH 61/13
Centralno grijanje d.d. Tuzla Lot 2: Rekonstrukcija toplinskih podstanica Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 24.7.2013. 26.659,90 Službeni glasnik BiH 61/13
Centralno grijanje d.d. Tuzla Građevinski radovi na vrelovodnoj i toplovodnoj mreži sistema daljinskog grijanja (SDG) grada Tuzle (ponovljeni tender broj 06-04-2013) Otvoreni CESTOTEHNIK d.o.o. za građevinarstvo Tuzla Tuzla 13.8.2013. 564.454,60 Službeni glasnik BiH 66/13
Centralno grijanje d.d. Tuzla Rekonstrukcija dijela vrelovodne mreže od komora K.5.1. do komore K.5.2. koja sadrži: Isporuku i montažu čeličnih bešavnih cijevi, hamburških lukova i zglobnih kompenzatora u AB kanalu Otvoreni Piro-LMS d.o.o. Tuzla Tuzla 13.6.2014. 109.176,94 Službeni glasnik BiH 48/14
Centralno grijanje d.d. Tuzla Lot 1-Nabavka mjerno-regulacione opreme - mašinski dio Otvoreni ELTEC PETROL d.o.o. Slovenija 30.12.2014. 308.331,12 SG 01/15
Centralno grijanje d.d. Tuzla Radovi na toplotnoj izolaciji vrelovoda, toplovoda, komora, toplinskih podstanica na SDG grada Tuzle Otvoreni PLUMBER d.o.o. Tuzla 29.6.2015. 123.320,00 SG 57/15
Centralno grijanje d.d. Tuzla Građevinski radovi se izvode na sistemu daljinskog grijanja grada Tuzle, odnosno na vrelovodnoj i toplovodnoj mreži, komorama i toplinskim podstanicama Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 20.7.2015. 498.792,70 SG 61/15
Centralno grijanje d.d. Tuzla Usluge održavanja software-a infoERP i infoDMS Pregovarački INFONET d.o.o. Tuzla 17.8.2015. 22.526,40 SG 72/15
Centralno grijanje d.d. Tuzla Rekonstrukcija toplinskih podstanica - elektro dio, sastoji se iz rekonstrukcije cijele elektro mreže u podstanici, kompletna zamjena elektro ormara i dijelova, elektroenergetskih i signalnih kablova, sa ugradnjom navedene opreme Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 7.9.2015. 144.050,00 SG 72/15
Centralno grijanje d.d. Tuzla Nabavka raznih mašinskih potrošnih potrebština za potrebe ugovornog organa. Sitni potrošni materijali navedeni u tehničkoj specifikaciji potrebni su za remont sistema daljinskog grijanja grada Tuzle Otvoreni TAP KOMERC d.o.o. Tuzla 3.9.2015. 70.000,00 SG 72/15
Centralno grijanje d.d. Tuzla Nabavka predizoliranih cijevi i pribora za rekonstrukciju dijela sistema daljinskog grijanja grada Tuzle. Otvoreni TD Nova Trgovina-S d.o.o. Kakanj 5.10.2015. 111.599,20 SG 82/15
Centralno grijanje d.d. Tuzla Nabavka čeličnih cijevi, hamburških lukova i čeličnih profila Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 1.10.2015. 149.600,00 SG 85/15
Centralno grijanje d.d. Tuzla Hitne građevinske intervencije tokom sezone grijanja Otvoreni CESTOTEHNIK d.o.o. za građevinarstvo Tuzla Tuzla 26.11.2015. 119.672,50 SG 95/15