JKP 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa Lot 4: HTZ oprema Konkurentski ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 16.3.2011. 7.790,04 Službeni glasnik BiH 25/11
JKP 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa Lot 1: Građevinski materijal Konkurentski MAGIS d.o.o. Bihać 17.3.2011. 26.017,70 Službeni glasnik BiH 25/11
JKP 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa Lot 2: Elektromaterijal Konkurentski AMEO d.o.o. Bosanska Krupa 17.3.2011. 3.097,04 Službeni glasnik BiH 25/11
JKP 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa Lot 5: Vulkanizerske usluge Konkurentski RA DIAL EX PORT-IM PORT d.o.o. Bosanska Krupa Bosanska Krupa 10.3.2011. 5.663,00 Službeni glasnik BiH 25/11
JKP 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa Lot 2: Nabavka autoguma za 2011. godinu Konkurentski ASD-BP d.o.o. Bihać 24.5.2011. 31.639,08 Službeni glasnik BiH 46/11
JKP 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa Lot 1: Nabavka bravarskog materijala za 2011. godinu Konkurentski ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 26.5.2011. 5.777,68 Službeni glasnik BiH 46/11
JKP 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa Lot 2: Nabavka maziva za 2012-2013 godinu Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 4.5.2012. 4.425,24 Službeni glasnik BiH 36/12
JKP 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa Pogonsko gorivo za 2013-2014. godinu Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 15.4.2013. 157.130,50 Službeni glasnik BiH 32/13