Direkcija cesta TK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija cesta TK Lot 1: Održavanje regionalne ceste R455-a Zelenika-Bašigovci-Živinice- Svatovac Otvoreni Izgradnja d.o.o. Doboj Istok 14.3.2011. 204.919,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Direkcija cesta TK Lot 2: Održavanje regionalne ceste R456 Sapna-Goduš-Zavid-Rastošnica-Priboj R456 Priboj-Teočak Otvoreni Izgradnja d.o.o. Gradiška 14.3.2011. 496.152,98 Službeni glasnik BiH 27/11
Direkcija cesta TK Lot 4: Održavanje regionalne ceste R458 Simin Han-G.Tuzla-Površnice R459 Tuzla-Dokanj-Jarići Otvoreni Zvornik - putevi Sapna Sapna 14.3.2011. 267.345,80 Službeni glasnik BiH 27/11
Direkcija cesta TK Lot 6: Održavanje regionalne ceste R460 Gračanica-Bukva-Dodorovci-Srnice L. Klokotnica-Lukavica-Kapetani Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 11.3.2011. 202.627,80 Službeni glasnik BiH 27/11
Direkcija cesta TK Lot 9: Održavanje regionalne ceste R469 Ribnica-Banovići-Živinice Otvoreni Izgradnja d.o.o. Doboj Istok 14.3.2011. 174.954,50 Službeni glasnik BiH 27/11
Direkcija cesta TK Lot 10: Održavanje regionalne ceste R469 Živinice-Dubrave-Međaš R470 Dubrave-Tuzla Otvoreni Izgradnja d.o.o. Doboj Istok 18.3.2011. 202.013,30 Službeni glasnik BiH 27/11
Direkcija cesta TK Lot 14: Izrada horizontalne promente signalizacije na mreži kojom upravlja Direkcija cesta Tuzla Otvoreni ECOINVEST d.o.o. Tuzla 11.3.2011. 152.354,65 Službeni glasnik BiH 27/11
Direkcija cesta TK Lot 1: Isporuka kancelarijskog materijala za 2011.godinu Konkurentski Eurodis d.o.o. Tuzla 17.3.2011. 8.425,65 Službeni glasnik BiH 27/11
Direkcija cesta TK Lot 2: Isporuka higijensko sanitarnog materijala i toplih i hladnih napitaka za 2011. godinu Konkurentski Univerzalpromet d.d. Tuzla Tuzla 18.3.2011. 2.164,90 Službeni glasnik BiH 27/11
Direkcija cesta TK Lot 3: Isporuka goriva i maziva za 2011. godinu Konkurentski DVA LAVA d.o.o. Kalesija 14.3.2011. 13.485,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Direkcija cesta TK Izrada glavnog projekta sanacije i rehabilitacije kolovozne konstrukcije na regionalnom putu R462 Ormanica-Gradačac-Slatina (granica FBIH) dionica: od raskršća Kerep do ulaza u Gradačac u dužini cca=7.050 m Otvoreni Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo Sarajevo 18.3.2011. 9.870,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Direkcija cesta TK Lot 2: Osiguranje motornih vozila u 2011. godini Konkurentski Camelija osiguranje d.d. TUZLA 10.3.2011. 1.713,25 Službeni glasnik BiH 27/11
Direkcija cesta TK Lot 3: Servisiranje računara i računarske opreme u 2011. godini Konkurentski AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 10.3.2011. 2.584,40 Službeni glasnik BiH 27/11
Direkcija cesta TK Izvođenje radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-456, dionica Lisovići-Jasenica (nastavak), cca L=400,00 m Otvoreni ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 20.9.2011. 166.285,55 Službeni glasnik BiH 78/11
Direkcija cesta TK Lot 12: Izvođenje radova na održavanju puteva kojima upravlja Direkcija cesta Tuzla (Kalesija-Međeđa-Sapna) Otvoreni REWEUS d.o.o. Lukavac Lukavac 29.9.2011. 198.031,70 Službeni glasnik BiH 82/11
Direkcija cesta TK Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji kolovoza regionalnog puta R-455 a Svatovac -Živinice-Zelenika, st. od 2+150 do 5+550 L= 3.400,00 m Otvoreni Izgradnja d.o.o. Doboj Istok 26.9.2011. 241.613,33 Službeni glasnik BiH 82/11
Direkcija cesta TK Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji kolovoza regionalnog puta R-471 Lukavac-Banovići, st. od 12+850 do 15+350 L=4.000,00 m Otvoreni Izgradnja d.o.o. Doboj Istok 27.9.2011. 545.987,20 Službeni glasnik BiH 82/11
Direkcija cesta TK Izvođenje radova na izgradnji mosta na rijeci Gnjici na R- 459 Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 3.10.2011. 291.865,40 Službeni glasnik BiH 82/11
Direkcija cesta TK Lot 13: Izvođenje radova izrade, zamjene i popravke vertikalne prometne signalizacije, opreme cesta i zaštitnih mreža na kompletno; mreži cesta kojima upravlja Direkcija cesta Tuzla Otvoreni REWEUS d.o.o. Lukavac Lukavac 7.10.2011. 118.396,90 Službeni glasnik BiH 82/11
Direkcija cesta TK Izrada glavnog projekta rekonstrukcije sjeverne gradske saobraćajnice na dionici: raskrsnica kod Muzičke škole - raskrsnica kod Tenisa Tuzla Otvoreni Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 64.709,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Direkcija cesta TK Izvođenje radova na sanaciji kolovoza lokalnog puta Priboj -Teočak, dionica: Bilalići - Janjari L= 600,00 m Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 10.10.2011. 163.740,30 Službeni glasnik BiH 84/11
Direkcija cesta TK Rekonstrukcija kolovoza regionalnog puta R-456 Humci - Previle, dionica od spoja (kraj asfalta) na regionalnom putu u Humcima prema Previlama, L=1.200,00 m Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 3.11.2011. 527.228,50 Službeni glasnik BiH 92/11
Direkcija cesta TK Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji kolovoza regionalne ceste R-455a Svatovac - Živinice -Zelenika, st. od 6+750 do 9+750 Otvoreni Izgradnja d.o.o. Doboj Istok 26.12.2013. 699.449,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Direkcija cesta TK Izvođenje radova na rekonstrukciji kolovoza regionalnog puta R-461 Srebrenik - Bukva, st. 11+880 do st. 13+380 Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 13.3.2014. 461.152,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Direkcija cesta TK Izvođenje radova na rekonstrukciji kolovoza regionalnog puta R-461 Srebrenik- Bukva, dionica iz projekta od profila P- 335 do profila P-448 ( nastavak od kraja rekonstruisane dionice prema Bukvi) L= 1.700,00 m Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 13.3.2014. 496.148,00 Službeni glasnik BiH 22/14