Opština Vareš

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Vareš Rekonstrukcija dijela lokalnog puta Pogar (Križ)-Duboštica, općina Vareš Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 28.3.2011. 23.645,70 Službeni glasnik BiH 27/11
Opština Vareš Rekonstrukcija 14 stambenih jedinica na području općine Vareš u okviru zajedničkog projekta koji se finansira preko Fonda za povratak BiH Otvoreni Seta Inženjering d.o.o. Zavidovići 28.12.2011. 180.595,76 Službeni glasnik BiH 5/12
Opština Vareš Lot 1: Rekonstrukcija lokalnog puta Daštansko-Višnjići Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 1.10.2012. 168.849,71 Službeni glasnik BiH 79/12
Opština Vareš Lot 2: Asfaltiranje lokalnog puta Strica i Zaruđe Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 21.9.2012. 108.273,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Opština Vareš Lot 3: Asfaltiranje puta kroz naselje Neprivaj Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 21.9.2012. 86.001,63 Službeni glasnik BiH 79/12
Opština Vareš Lot 1: Rekonstrukcija puta Krčevačke Bare-Križ-Boguni Otvoreni NAHONAL-GAS d.o.o. Breza Breza 16.6.2014. 108.729,70 Službeni glasnik BiH 52/14
Opština Vareš Lot 2: Izgradnja lokalnog puta Lovački-Očevija Otvoreni NAHONAL-GAS d.o.o. Breza Breza 30.6.2014. 64.412,09 Službeni glasnik BiH 52/14
Opština Vareš Rekonstrukcija regionalnog puta R-444a Vareš-Bobovac-Kraljeva Sutjeska. Otvoreni Grupa ponuđača: Sarajevoputevi d.d., NAHONAL-GAS d.o.o. Sarajevo, Breza 7.11.2014. 221.144,45 Službeni glasnik BiH 89/14