JP Broćanac d.o.o. Čitluk

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Broćanac d.o.o. Čitluk Lot 1: Nabava vodovodnog materijala Otvoreni MARLOVPROM d.o.o. Široki Brijeg 1.4.2011. 116.930,53 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Broćanac d.o.o. Čitluk Lot 4: Ugovor o periodičnom pregledu i servisiranju (održavanju) aparature za kloriranje vode Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Mostar 1.4.2011. 41.387,79 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Broćanac d.o.o. Čitluk Lot 11: Ugovor o nabavi goriva i maziva Otvoreni Circle Internacional d.o.o. Čitluk 1.4.2011. 327.853,85 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Broćanac d.o.o. Čitluk Lot 15: Ugovor o nabavi plinskog klora i polielektrolita Otvoreni INTER-IMPEX d.o.o. Tuzla 1.4.2011. 30.788,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Broćanac d.o.o. Čitluk Lot 17: Ugovor o osiguranju motornih vozila, djelatnika i imovine Otvoreni EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo 1.4.2011. 5.245,71 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Broćanac d.o.o. Čitluk Lot 18: Ugovor o nabavi komunalne opreme (kontejneri) Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 1.4.2011. 30.811,97 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Broćanac d.o.o. Čitluk Lot 19: Ugovor o servisiranju crpnih agregata i elektromotora Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 1.4.2011. 40.741,88 Službeni glasnik BiH 29/11