JUSZ Socijalno gerijatrijski centar Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JUSZ Socijalno gerijatrijski centar Banja Luka Nabavka pelena za odrasle za Socijalno gerijatrijski centar Otvoreni ST-UR Zoki vl.Milorad Lukić Banja Luka 8.4.2011. 49.351,68 Službeni glasnik BiH 29/11
JUSZ Socijalno gerijatrijski centar Banja Luka Godišnje snabdijevanje lijekovima Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.8.2011. 89.807,26 Službeni glasnik BiH 74/11
JUSZ Socijalno gerijatrijski centar Banja Luka Nabavka lož ulja Otvoreni Buk promet d.o.o. Bijeljina Bijeljina 26.8.2011. 138.461,54 Službeni glasnik BiH 74/11
JUSZ Socijalno gerijatrijski centar Banja Luka Lot 1: Nabavka hrane Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 20.7.2012. 46.356,77 Službeni glasnik BiH 81/12
JUSZ Socijalno gerijatrijski centar Banja Luka Lot 2: Nabavka mesa i mesnih prerađevina Otvoreni LEBURIĆ KOMERC d.o.o. Prnjavor 19.9.2012. 101.706,74 Službeni glasnik BiH 81/12
JUSZ Socijalno gerijatrijski centar Banja Luka Lot 1: Godišnje snadbijevanje hljebom i pekarskim proizvodima Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 18.10.2012. 58.976,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JUSZ Socijalno gerijatrijski centar Banja Luka Lot 2: Godišnje snadbijevanje lijekovima i sanitetskim materijalom Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 18.10.2012. 42.527,67 Službeni glasnik BiH 85/12
JUSZ Socijalno gerijatrijski centar Banja Luka Nabavka lož-ulja Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 21.12.2012. 96.486,00 Službeni glasnik BiH 3/13
JUSZ Socijalno gerijatrijski centar Banja Luka Nabavka hrane Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 23.7.2013. 50.609,42 Službeni glasnik BiH 61/13
JUSZ Socijalno gerijatrijski centar Banja Luka Usluge grijanja - drvni pelet Otvoreni BIOENERGI d.o.o.Vitez Vitez 28.8.2013. 55.080,00 Službeni glasnik BiH 71/13
JUSZ Socijalno gerijatrijski centar Banja Luka Lot 1: Nabavka svježeg mesa (piletina, junetina, svinjetina), ćevapi, ražnjići, kobasice, hrenovke, salame, svinjska mast, praseće pečenje, slanina i dr Otvoreni LEBURIĆ KOMERC d.o.o. Prnjavor 10.10.2013. 114.551,28 Službeni glasnik BiH 81/13