Opština Srbac

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Srbac Lot 2: Dionica Zaseok Osovica-manastir Osovica, u dužini od 2.922,99 m Otvoreni GEOKOP d.o.o. Derventa Derventa 6.4.2011. 351.151,10 Službeni glasnik BiH 31/11
Opština Srbac Komunalno uređenje grada Srpca u 2011. godini Otvoreni KP Komunalac a.d. Srbac Srbac 4.5.2011. 179.966,26 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Srbac Nabavka goriva i maziva za potrebe Administrativne službe opštine Srbac za period do 31.12. 2011. godine Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 6.5.2011. 73.869,00 Službeni glasnik BiH 49/11
Opština Srbac Izgradnja deset kuća za deset romskih porodica sa područja opštine Srbac (građevinski i elektro radovi) Otvoreni Arhitektonsko građevinsko društvo Arhing d.o.o. Srbac 30.12.2011. 169.810,45 Službeni glasnik BiH 1/12
Opština Srbac Komunalno uređenje grada Srpca za 2012. godinu u cilju realizacije Programa komunalnog uređenja grada Srpca za 2012. godinu (Sl.glasnik opštine Srbac br. 8/11 ) Otvoreni KP Komunalac a.d. Srbac Srbac 2.4.2012. 153.817,32 Službeni glasnik BiH 29/12
Opština Srbac Nabavka pogonskog goriva i maziva za potrebe Administrativne službe opštine Srbac Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.5.2012. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 60/12
Opština Srbac Komunalno uređenje grada Srpca za 2013. godinu Otvoreni KP Komunalac a.d. Srbac Srbac 14.5.2013. 153.817,32 Službeni glasnik BiH 47/13
Opština Srbac Lot 1: Izgradnja temelja za objekat Doma za djecu sa posebnim potrebama Otvoreni ZORING d.o.o. Srbac Srbac 28.10.2013. 18.728,55 Službeni glasnik BiH 95/13
Opština Srbac Lot 2: Izgradnja Doma za djecu sa posebnim potrebama (II faza - nastavak izgradnje) Otvoreni ZORING d.o.o. Srbac Srbac 18.11.2013. 151.156,02 Službeni glasnik BiH 95/13
Opština Srbac Komunalno uređenje grada Srpca za 2014. godinu Otvoreni KP Komunalac a.d. Srbac Srbac 20.6.2014. 145.200,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Opština Srbac Izgradnja dvije kuće/stambene jedinice veličine 31,3 m2 i 41,4 m2 za romske porodice u opštini Srbac i sanacija tri kuće/stambene jedinice romskih porodica u opštini Srbac. Otvoreni GRADPROM d.o.o. Srbac 5.1.2015. 71.490,46 SG 03/15
Opština Srbac Aneks Ugovora o izvođenju radova Izgradnje Doma za djecu sa posebnim potrebama (II faza - nastavak izgradnje) - regulisanje dodatnih (nepredviđenih i viška) radova i utvrđenog manjka radova Pregovarački ZORING d.o.o. Srbac 9.4.2015. 1.695,26 SG 34/15
Opština Srbac Komunalno uređenje grada Srpca za 2015. godinu Pregovarački KP Komunalac a.d. Višegrad Srbac 28.5.2015. 136.650,00 SG 45/15