JP 9. septembar d.d. Srebrenik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP 9. septembar d.d. Srebrenik Nabavka dizel goriva EN-590 i benzina BMB-95 Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 15.4.2011. 127.372,66 Službeni glasnik BiH 36/11
JP 9. septembar d.d. Srebrenik Nabavka dizel goriva EN-590 i benzina BNB-95 Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 7.3.2012. 129.933,50 Službeni glasnik BiH 21/12
JP 9. septembar d.d. Srebrenik Nabavka dizel goriva Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 14.3.2013. 129.274,20 Službeni glasnik BiH 26/13
JP 9. septembar d.d. Srebrenik Nabavka dizel goriva Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 6.3.2014. 104.537,30 Službeni glasnik BiH 22/14
JP 9. septembar d.d. Srebrenik Nabavka dizelskog goriva Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 16.3.2015. 101.094,00 SG 30/15
JP 9. septembar d.d. Srebrenik Nabavka goriva na bazi drveta- drvne sječke Otvoreni TRGOVIR-ENERGY d.o.o. Gračanica 25.3.2015. 58.750,00 SG 30/15