Opština Ilidža

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Ilidža Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 25.1.2011. 153.442,37 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Ilidža Lot 2: Sanacija makadamskih puteva na području općine Ilidža Pregovarački TB inženjering d.o.o. Breza 28.7.2010. 212.650,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Ilidža Lot 3: Izvođenje zemljanih radova na području općine Ilidža Pregovarački MEVLUDIN COMMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.10.2010. 135.237,52 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Ilidža Lot 4: Zimsko održavanje saobraćajnica na području općine Ilidža Pregovarački Grakop d.o.o. Sarajevo 27.7.2010. 145.250,02 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Ilidža Nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidža-Hrasnica sa tramvajskim pojasom III A faza-desna kolovozna traka sa pješačkom stazom od profila P0-do profila P30 Otvoreni Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 1.12.2010. 1.256.047,01 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Ilidža Lot 1: Izvođenje radova na izgradnji glavne sekundarne mreže u sklopu vodosnabdijevanja naselja Rakovice- Spojni cjevovod Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 7.1.2011. 286.936,40 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Ilidža Lot 2: Izvođenje radova na izgradnji glavne sekundarne mreže u sklopu vodonabdjevanja naselja Rakovice- Gornja Rakovica Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 7.1.2011. 326.607,35 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Ilidža Lot 3: Izvođenje radova na izgradnji glavne sekundarne mreže u sklopu vodosnabdjevanja naselja Rakovice - Kakrinje Otvoreni BUJICE d.d. društvo za vodoprivredu Konjic 4.1.2011. 282.949,33 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Ilidža Izvođenje radova na rekonstrukciji mosta na vodotoku Tilava u naselju Donji Kotorac Otvoreni CET BAH d.o.o. Sarajevo 30.11.2010. 198.247,91 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Ilidža Izvođenje radova na izgradnji Centralnog spomenika - spomen obilježja žrtava oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, Općine Ilidže, na trgu ispred administrativno poslovne zgrade Općine Ilidža Otvoreni Unigradnja d.d. Sarajevo 21.12.2011. 194.903,79 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Ilidža Izvođenje radova na izgradnji glavne sekundarne mreže u sklopu projekta vodosnabdijevanja naselja Rakovica Otvoreni GROS- COMP Z.Z. Sarajevo 10.1.2011. 278.570,19 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Ilidža Sukcesivna nabavka goriva i sredstava za održavanje vozila u vlasništvu Općine Ilidža Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 24.1.2011. 16.133,84 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Ilidža Sukcesivna nabavka štamparskih usluga za potrebe Općine Ilidža za 2011. godinu Otvoreni SVJETLOST KOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 24.1.2011. 16.332,46 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Ilidža Rekonstrukcija ulice Barska - II faza Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 14.4.2011. 301.873,92 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Ilidža Rekonstrukcija ulice Šehitluci - MZ Hrasnica I Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 12.4.2011. 394.308,63 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Ilidža Rekonstrukcija ulice Butmirska - II faza Otvoreni JKP Rad Sarajevo 15.4.2011. 234.915,70 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Ilidža Rekonstrukcija ulice Kasindolska-II faza Otvoreni JKP Rad Sarajevo 15.4.2011. 223.902,78 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Ilidža Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete po mjesnim zajednicama Općine Ilidža Otvoreni Testingelektro d.o.o. Sarajevo 28.4.2011. 700.508,00 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Ilidža Izgradnja kružne raskrsnice u Sokolović koloniji na saobracajnici sa tramvajskim pojasom od Ilidže do Hrasnice (Famos) Poddionica 3C Otvoreni JKP Rad Sarajevo 23.5.2011. 843.132,16 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Ilidža Izgradnja primarne saobraćajnice uzvodno obalom rijeke Željeznice od mosta Alije Izetbegovića do ratnog mosta u Sokolović Koloniji Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 14.4.2011. 338.284,86 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Ilidža Nabavka i montaža 40 plastenika na području općine Ilidža. Otvoreni ITC d.o.o. Zenica 08.07.2011. 82.000,00 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Ilidža Pružanje usluga osiguranja uposlenika, objekata, opreme i putničkih motornih vozila Općine Ilidža Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 24.06.2011. 93.249,33 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Ilidža Izrada kućnih priključaka u sklopu projekta vodosnabdijevanja Rakovice Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 28.06.2011. 970.300,00 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Ilidža Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u ulici Senada Fazlića, MZ Otes Otvoreni MANJO d.o.o. Sarajevo 19.9.2011. 116.714,24 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Ilidža Doprojektovanje vodovodne mreže u Rakovici - Izrada glavnog-izvedbenog projekta Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 18.11.2011. 47.600,00 Službeni glasnik BiH 1/12