ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Isporuka EMING aparata 5 kanalni Otvoreni Mediline d.o.o. Sarajevo 16.12.2010. 69.462,90 Službeni glasnik BiH 1/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Sukcesivna isporuka reagensa za aparate AXlM, ARHITECT, SIMENS i OLYMPUS Otvoreni Profy d.o.o. Bihać Bihać 24.1.2011. 257.323,45 Službeni glasnik BiH 11/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Sukcesivna isporuka reagensa za aparate AXlM, ARHITECT, SIMENS i OLYMPUS Otvoreni Profy d.o.o. Bihać Bihać 24.1.2011. 520.584,26 Službeni glasnik BiH 11/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Sukcesivna isporuka reagensa za aparate AXlM, ARHITECT, SIMENS i OLYMPUS Otvoreni Profy d.o.o. Bihać Bihać 24.1.2011. 184.729,18 Službeni glasnik BiH 11/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Sukcesivna isporuka reagensa za aparate AXlM, ARHITECT, SIMENS i OLYMPUS Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 24.1.2011. 174.808,16 Službeni glasnik BiH 11/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Sukcesivna isporuka ostalog potrošnog medicinskog materijala Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 3.2.2011. 20.782,50 Službeni glasnik BiH 13/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Sukcesivna isporuka ostalog potrošnog medicinskog materijala Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 3.2.2011. 28.074,15 Službeni glasnik BiH 13/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Sukcesivna isporuka ostalog potrošnog medicinskog materijala Otvoreni Profy d.o.o. Bihać Bihać 3.2.2011. 12.446,45 Službeni glasnik BiH 13/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Predmet ugovora je sukcesivna isporuka potrošnog materijala za očni odjel Konkurentski Đaković VS Banja Luka Banja Luka 18.3.2011. 50.703,88 Službeni glasnik BiH 27/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Sukcesivna isporuka potrošnog materijala za centralnu laboratoriju Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 18.3.2011. 36.231,39 Službeni glasnik BiH 27/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Građevinski materijal Konkurentski ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 16.3.2011. 18.912,25 Službeni glasnik BiH 27/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Molerski materijal Konkurentski ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 16.3.2011. 11.754,64 Službeni glasnik BiH 27/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Elektromaterijal Konkurentski Alinac d.o.o. Cazin Cazin 16.3.2011. 14.729,31 Službeni glasnik BiH 27/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Vodomaterijal Konkurentski Alinac d.o.o. Cazin Cazin 16.3.2011. 8.951,83 Službeni glasnik BiH 27/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Nabavka potrošnog materijala u RTG službi Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2011. Službeni glasnik BiH 96/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Revolving kredit u iznosu od 2.000.000,00 KM na period od godinu dana Otvoreni Sparkasse Bank d.d. Sarajevo Sarajevo 12.12.2011. 84.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Gaza , zavojni materijali, komprese, vata, flasteri, zaštitni mantili Otvoreni UNA FARMACIJA d.o.o. Bihać Bihać 4.1.2012. 205.574,47 Službeni glasnik BiH 9/12
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Prehrambeni artikli za potrebe centralne bolničke kuhinje Otvoreni Tuš trade d.o.o. Bihać 31.5.2012. 324.383,40 Službeni glasnik BiH 50/12
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Lot 4: Totalna endoproteza koljena, cementna , primarna Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 27.8.2012. 175.440,00 Službeni glasnik BiH 70/12
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Lot 5: Koštani cement bez antibiotika Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 27.8.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 70/12
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Lot 6: Koštani cement sa antibiotikom Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 27.8.2012. 7.630,00 Službeni glasnik BiH 70/12
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Lot 1: Nabavka lož ulja Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 15.10.2012. 241.500,00 Službeni glasnik BiH 87/12
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Lijekovi sa bolničke liste lijekova Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 31.10.2012. 270.566,30 Službeni glasnik BiH 90/12
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Nabavka potrošnog materijala za kirurgiju i anesteziju Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 31.10.2012. 189.071,42 Službeni glasnik BiH 90/12
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Lot 1: Femoralni stem, acetabularna kapa, Keramički uložak-insert za acetabulum,vijak za acetabulum Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 22.11.2012. 48.600,00 Službeni glasnik BiH 96/12