JKUP Čistoća d.o.o. Bugojno

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKUP Čistoća d.o.o. Bugojno Nabavka goriva Eurodizel Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 18.4.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
JKUP Čistoća d.o.o. Bugojno Nabavka dizel goriva za potrebe preduzeća Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 28.11.2012. 65.000,00 Službeni glasnik BiH 1/13