Grad Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Mostar Nabavka kancelarijskog materijala za 2010. i 2011. godinu za potrebe Grada Mostara Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 9.3.2011. 282.782,70 Službeni glasnik BiH 39/11
Grad Mostar Nabavka goriva za motorna vozila za 2011. i 2012. godinu, za potrebe Grada Mostara Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 4.5.2011. 119.475,55 Službeni glasnik BiH 39/11
Grad Mostar Rekonstrukcija partera i pristupnih cesta Tržnica Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 5.7.2011. 128.045,22 Službeni glasnik BiH 68/11
Grad Mostar Rekonstrukcija pomoćnog dječjeg igrališta Gradskog stadiona Otvoreni Promark d.o.o. Mostar 14.7.2011. 499.483,40 Službeni glasnik BiH 80/11
Grad Mostar Izgradnja gravitacijskog cjevovoda za naselja Krivodol, Selišta i Čule u vodoopskrbnom sustavu Kruševo Otvoreni Eccon-Inžinjering d.o.o. Čapljina, Promark d.o.o. Čapljina 7.9.2011. 396.378,70 Službeni glasnik BiH 80/11
Grad Mostar Nabavka 2 (dva) nova putnička motorna vozila putem finansijskog leasinga Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 20.12.2011. 161.610,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Grad Mostar Izvođenje radova na sanaciji odrona, dionice lokalnog puta Buna - Blagaj Ubrzani GD GRAZIT d.o.o. Mostar 14.12.2011. 224.824,62 Službeni glasnik BiH 3/12
Grad Mostar Izvođenje radova izgradnje sportskog igrališta na lokalitetu Mostar- Jug u skladu sa projektnom dokumentacijom Otvoreni GD KONSTRUKCIJE d.o.o. Mostar 20.2.2012. 120.000,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Grad Mostar Izvođenje radova na rekonstrukciji dvije postojeće kolovozne trake i dogradnji dvije nove kolovozne trake sa nogostupom, te rekonstrukcijom postojećeg raskrižja i vodovodne instalacije. Ukupna dužina dogradnje iznosi oko 400 m Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 15.5.2012. 527.789,66 Službeni glasnik BiH 40/12
Grad Mostar Izvođenje radova na rekonstrukciji dvije postojeće kolovozne trake sa nogostupima u ul. Blajburških žrtava, te izgradnja raskrižja sa ul. prema kopu Vihovići. Izvode se i radovi na izgradnji transportnog cjevovoda DN 600, vodovoda DN 225 i 160 i kanalizacijske mreže Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 30.05.2012. 641.044,71 Službeni glasnik BiH 58/12
Grad Mostar Izvođenje radova na izgradnji produžetka Ul. Kralja Tomislava do mosta Sutina Ograničeni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 14.6.2012. 1.116.597,06 Službeni glasnik BiH 58/12
Grad Mostar Izvođenje radova na uređenju bujičnog toka Harman u Blagaju, na gradskom području Mostar-Jugoistok Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 13.11.2012. 186.021,52 Službeni glasnik BiH 100/12
Grad Mostar Nabavka uredskog materijala Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 28.12.2012. 320.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Grad Mostar Nabava goriva Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 14.2.2013. 108.320,00 Službeni glasnik BiH 16/13
Grad Mostar Vodovod Buna - primarna mreža Otvoreni GD GRAZIT d.o.o. Mostar 13.2.2013. 292.929,10 Službeni glasnik BiH 20/13
Grad Mostar Rekonstrukciija rudarskog kompleksa Vihovići - Mostar -II faza Ograničeni HERING d.d. Široki Brijeg 5.11.2013. 3.363.151,41 Službeni glasnik BiH 100/13
Grad Mostar Asfaltiranje puta u naselju Rječevci - I faza Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 24.12.2013. 250.000,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Grad Mostar Nabava materijala i izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u naselju Buna- gradsko područje Mostar-Jug, prema projektnoj dokumentaciji poduzeća Vodovod d.o.o. Mostar Otvoreni GD GRAZIT d.o.o. Mostar 31.12.2013. 473.498,54 Službeni glasnik BiH 8/14
Grad Mostar Lot 2: PEHD cijevni materijal Otvoreni VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 30.12.2013. 26.630,05 Službeni glasnik BiH 18/14
Grad Mostar Lot 5: Vodovodni,kanalizacioni i drugi materijal Otvoreni VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 30.12.2013. 142.412,28 Službeni glasnik BiH 18/14
Grad Mostar Glavni kanalizacioni kolektori - cijevni materijal Otvoreni VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 15.5.2014. 1.084.989,56 Službeni glasnik BiH 50/14
Grad Mostar Lot 1: Semaforizacija raskrižja u ulici Kralja Tomislava Ubrzani TELEFONIJA VIDAKOVIĆ d.o.o. Doboj 18.8.2014. 46.590,00 Službeni glasnik BiH 71/14
Grad Mostar Lot 2: Semaforizacija raskrižja u ulici Maršala Tita Ubrzani TELEFONIJA VIDAKOVIĆ d.o.o. Doboj 18.8.2014. 46.590,00 Službeni glasnik BiH 71/14
Grad Mostar Nabava vatrogasnog vozila za Profesionalnu vatrogasnu jedinicu/postrojbu Grada Mostara Otvoreni M.R.M. Export-Import d.o.o. Ljubuški Ljubuški, Mostar, Hrvatska 3.9.2014. 580.000,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Grad Mostar Lot 1: Privredno vozilo - 1 vozilo Otvoreni M.R.M. Export-Import d.o.o. Ljubuški Ljubuški 21.8.2014. 49.000,00 Službeni glasnik BiH 73/14