Vlada USK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada USK Ugovor o uslugama redovnog održavanja i servisiranja voznog parka Otvoreni Berlina d.o.o. Bihać 6.5.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
Vlada USK Nabavka nafte i naftnih deri vate (dizel, benzin, lož ulje) tokom 2011. godine za potrebe Vlade Unsko-sanskog kantona Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 17.5.2011. 244.110,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Vlada USK Ugovor o nabavci potrebnog materijala za tekuće održavanje objekata Otvoreni Alinac d.o.o. Cazin Cazin 21.6.2011. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Vlada USK Ugovor o uslugama štampanja Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 1.7.2011. 78,22 Službeni glasnik BiH 57/11
Vlada USK Nabavka četiri putnička motorna vozila Otvoreni ŠKODA CENTAR d.o.o. Bihać Bihać 2.12.2011. 131.316,24 Službeni glasnik BiH 102/11
Vlada USK Lot 1: nabavka napitaka za kafe kuhinju za 2014.godinu Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 28.2.2014. 55.420,00 Službeni glasnik BiH 24/14
Vlada USK Lot 2: nabavka nafte i naftnih derivata (nafta,benzin i lož ulje) Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 14.2.2014. 179.997,03 Službeni glasnik BiH 24/14
Vlada USK Nabavka nafte i naftnih derivata (nafta, benzin i lož ulje) Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 15.5.2015. 132.151,00 SG 41/15
Vlada USK Nabavka papira i ostalog kancelarijskog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 20.5.2015. 51.086,90 SG 45/15