Općinski sud u Kiseljaku

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Općinski sud u Kiseljaku Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i nadziđivanju zgrade Općinskog suda u Kiseljaku - faza I Otvoreni Miličević d.o.o. Kreševo 17.5.2011. 170.088,91 Službeni glasnik BiH 42/11
Općinski sud u Kiseljaku Izvođenje građevinsko-zanatskih radova rekonstrukcije i nadziđivanja zgrade Općinskog suda u Kiseljaku - Faza 2-1 Otvoreni Miličević d.o.o. Kreševo 2.9.2011. 92.672,24 Službeni glasnik BiH 72/11