Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 1: Usluge servisiranja, održavanja i ugradnje rezervnih dijelova u vozila marke Škoda Otvoreni Univerzal a.d Bijeljina Bijeljina 17.5.2011. Službeni glasnik BiH 42/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 2: Usluge servisiranja, održavanja i ugradnje rezervnih dijelova u vozila marke Audi Otvoreni BRČKO GAS d.o.o. Brčko 19.5.2011. Službeni glasnik BiH 42/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i dvije sistemske deratizacije (proljetnja i jesenja) u toku 2011. godine u poslovnim prostorima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 25.5.2011. 30.937,65 Službeni glasnik BiH 46/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Usluge prevođenja dokumentacije za potrebe Fonda za PIORS sa službenih jezika država sa kojima su sklopljeni međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju, na jedan od službenih jezika u BiH. U pripremi su ugovori o socijalnom osiguranju sa sljedećim državama: Austrija, Hrvatska, SRJ, Turska, Makedonija, Slovenija, Belgija, Mađarska, Bugarska, Češka, Slovačka, Danska, Francuska, Luksemburg, Italija, Njemačka, Holandija, Norveška, Poljska, Švedska, Švajcarska, Velika Britanija i Sjeverna Irska Otvoreni UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE Banja Luka 16.6.2011. 29.016,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Bankarske usluge vođenja transakcionog računa za obezbjeđenje i prenos gotovine za isplatu penzija Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 5.8.2011. 479.785,00 Službeni glasnik BiH 66/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Laptop računari (6 kom.), radne stanice (10 kom.), monitori (10 kom.) i štampači (3 kom.) Otvoreni COPITRADE d.o.o. za trgovinu i usluge Bijeljina 1.9.2011. Službeni glasnik BiH 74/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 1: Nabavka dva servera i jednog UPS uređaja za server Otvoreni COMPUTING SYSTEMS d.o.o. Banja Luka 25.10.2011. 19.951,80 Službeni glasnik BiH 90/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 2: Nabavka 8 switcheva Otvoreni Digit d.o.o. Banja Luka 28.10.2011. 7.712,64 Službeni glasnik BiH 90/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 1: Bankarske usluge vođenja računa za depozite po viđenju Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 18.11.2011. 1.931,36 Službeni glasnik BiH 98/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 2: Bankarske usluge vođenja računa za depozite po viđenju Otvoreni Komercijalna banka a.d. Banja Luka Banja Luka 18.11.2011. 5.063,71 Službeni glasnik BiH 98/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 3: Bankarske usluge vođenja računa za depozite po viđenju Otvoreni Bobar banka a.d. Bijeljina Bijeljina 23.11.2011. 4.954,09 Službeni glasnik BiH 98/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Nabavka 45.000 litara lož ulja Otvoreni BOBAR AUTOSEMBERIJA d.o.o. Bijeljina 12.12.2011. 72.307,69 Službeni glasnik BiH 100/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 1: Nabavka goriva za službena vozila Fonda- Filijale Banja Luka Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.1.2012. 12.299,78 Službeni glasnik BiH 5/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 2: Nabavka goriva za službena vozila Fonda- Filijale Bijeljina i Centralne službe Otvoreni BOBAR AUTOSEMBERIJA d.o.o. Bijeljina 27.12.2011. 38.884,64 Službeni glasnik BiH 5/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 3: Nabavka goriva za službena vozila Fonda- Filijale Doboj Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.1.2012. 10.282,75 Službeni glasnik BiH 5/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 4: Nabavka goriva za službena vozila Fonda- Filijale Prijedor Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.1.2012. 5.842,06 Službeni glasnik BiH 5/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 5: Nabavka goriva za službena vozila Fonda- Filijale Istočno Sarajevo Otvoreni BOBAR AUTOSEMBERIJA d.o.o. Bijeljina 27.12.2011. 10.254,20 Službeni glasnik BiH 5/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 6: Nabavka goriva za službena vozila Fonda- Filijale Trebinje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.1.2012. 8.371,79 Službeni glasnik BiH 5/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Nabavka Microsoft licenci kroz Enterprise Subscription ugovor za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2012., 2013. i 2014. godinu Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 30.3.2012. 151.448,70 Službeni glasnik BiH 29/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i dvije sistemske deratizacije (proljetnja i jesenja) u toku 2012. godine u poslovnim prostorima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Otvoreni Eko-Bel d.o.o. Laktaši Laktaši 9.4.2012. 16.697,48 Službeni glasnik BiH 31/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 1: Kreditna sredstva u iznosu od 10.000.000,00 KM Revolving kredit sa obavezom povrata kredita do 30 dana za svaki mjesec u toku ugovorenog perioda Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 29.2.2012. 440.016,64 Službeni glasnik BiH 31/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 3: Kreditna sredstva u iznosu od 8.000.000,00 KM Revolving kredit sa obavezom povrata kredita do 30 dana za svaki mjesec u toku ugovorenog perioda Otvoreni NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 29.2.2012. 259.637,76 Službeni glasnik BiH 31/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 4: Kreditna sredstva u iznosu od 7.000.000,00KM Revolving kredit sa obavezom povrata kredita do 30 dana za svaki mjesec u toku ugovorenog perioda Otvoreni Unicredit bank a.d. Banja Luka 6.3.2012. 354.464,86 Službeni glasnik BiH 31/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 5: Kreditna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 KM Revolving kredit sa obavezom povrata kredita do 30 dana za svaki mjesec u toku ugovorenog perioda Otvoreni Bobar banka a.d. Bijeljina Bijeljina 2.3.2012. 239.493,24 Službeni glasnik BiH 31/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara za potrebe svih organizacionih jedinica Fonda za PIO RS Otvoreni Mojić d.o.o. Bijeljina Bijeljina 29.5.2012. 128.202,35 Službeni glasnik BiH 45/12