Sveučilište u Mostaru

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Sveučilište u Mostaru Nabavka stomatološke stolice za potrebe Studentske ambulante Sveučilišta u Mostaru Konkurentski SANITARIA DENTAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.05.2011. 19.000,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Sveučilište u Mostaru Sukcesivna nabavka lož ulja za potrebe Sveučilišta u Mostaru u količini od 70.000 litara Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 28.8.2012. 110.600,00 Službeni glasnik BiH 77/12
Sveučilište u Mostaru Ugovor o sukcesivnoj nabavci lož ulja Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 15.10.2013. 110.600,00 Službeni glasnik BiH 85/13