Opština Grude

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Grude Lot 1: Rekonstrukcija cesta Grude-Dragićina Otvoreni PUTOVI d.o.o. Grude 24.5.2011. 268.228,51 Službeni glasnik BiH 51/11
Opština Grude Lot 2: Izgradnja ceste Puteševica-Jabuka Otvoreni MIV d.o.o. Grude Grude 24.5.2011. 142.128,75 Službeni glasnik BiH 51/11
Opština Grude Lot 1: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području opštine Grude Otvoreni PUTOVI d.o.o. Grude 10.07.2014 150,75 Službeni glasnik BiH 54/14
Opština Grude Lot 2: Sanacija udarnih rupa nerazvrstanih cesta u opštini Grude Otvoreni CESTE d.d. Mostar Mostar 25.06.2014 53,35 Službeni glasnik BiH 54/14
Opština Grude Izgradnja infrastrukture u gospdarskoj zoni Otvoreni PUŠINA d.o.o. Grude 20.10.2014. 182720,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Opština Grude Nabava usluga kreditnog zaduženja općine Grude u iznosu od 2.200.000,00 KM Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 15.12.2014. 2.815.705,13 Službeni glasnik BiH 98/14
Opština Grude Nabava radova izgradnje ceste i parkirališta iznad Eroneta i Duhanske Otvoreni PUŠINA d.o.o. Grude 27.10.2015. 121.268,15 SG 84/15
Opština Grude Ponovljeni postupak javne nabave roba: goriva za službena vozila i lož ulja za grijanje zgrade tijela uprave, osnovnih škola i dječijeg vrtića Otvoreni Perišić d.o.o. Grude 18.12.2015. 181.660,00 SG 99/15