JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Lot 1: Nabavka goriva i maziva - lokacija llijaš Konkurentski BP Merol d.o.o. Ilijaš Ilijaš 22.6.2011. 28.768,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Lot 2: Nabavka goriva i maziva - lokacija Srednje Konkurentski HOLDINA d.o.o. Sarajevo 22.6.2011. 9.777,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Lot 3: Nabavka aluminijum sulfata i gasnog hlora Konkurentski Hemija patenting Lukavac 22.6.2011. 14.790,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Lot 4: Nabavka kemijskih sredstava za tehnologiju vode - reagensi za aparat Hach Konkurentski CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 22.6.2011. 5.672,40 Službeni glasnik BiH 53/11
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Lot 5: Usluga vršenja kontrole vode za piće iz gradskog vodovoda i sanitarni pregled zaposlenika Konkurentski Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Sarajevo 22.6.2011. 9.066,50 Službeni glasnik BiH 53/11
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Lot 6: Usluge servisiranja vozila Konkurentski SZR Kod Šehe Ilijaš Ilijaš 22.6.2011. 9.736,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Procesni monitoring za kontrolu parametara kvaliteta vode na filterskom postrojenju Misoča Ilijaš Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 12.9.2011. 98.860,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Lot 1: Nabavka goriva i maziva - lokacija Ilijaš Konkurentski BP Merol d.o.o. Ilijaš Ilijaš 22.6.2012. 30.090,60 Službeni glasnik BiH 52/12
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Lot 2: Nabavka goriva i maziva - lokacija Srednje Konkurentski HOLDINA d.o.o. Sarajevo 22.6.2012. 8.767,21 Službeni glasnik BiH 52/12
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Lot 3: Nabavka aluminijum sulfata i gasnog hlora Konkurentski Hemija patenting Lukavac 22.6.2012. 14.730,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Lot 4: Nabavka hemijskih sredstava za tehnologiju vode, reagensi za aparat Hach Konkurentski CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 22.6.2012. 4.264,35 Službeni glasnik BiH 52/12
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Lot 1: Usluga vršenja kontrole vode za piće iz gradskog vodovoda i sanitarni pregled zaposlenika Konkurentski Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Sarajevo 22.6.2012. 9.066,50 Službeni glasnik BiH 52/12
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Lot 2: Usluge servisiranja vozila Konkurentski SZR Kod Šehe Ilijaš Ilijaš 22.6.2012. 9.736,00 Službeni glasnik BiH 52/12