Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala, tonera, ketridža, ribona za kopir aparat, štampači i faks aparat Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.6.2011. 26.640,41 Službeni glasnik BiH 53/11
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Nabavka labaratorijskog stakla Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 10.6.2011. 25.863,57 Službeni glasnik BiH 53/11
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Nabavka računarske opreme Otvoreni Digitarija d.o.o. Sarajevo 10.6.2011. 10.352,57 Službeni glasnik BiH 53/11
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Usluge osiguranja zaposlenih Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 10.6.2011. 5.724,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Usluge osiguranja studenata Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 10.6.2011. 3.840,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Usluge štampanja knjiga, brošura itd. Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 10.6.2011. 15.607,80 Službeni glasnik BiH 53/11
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Servisiranje, popravak i održavanje računarske opreme Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.6.2011. 8.999,84 Službeni glasnik BiH 53/11