Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka smart kartica za digitalni potpis Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 27.12.2010. 66.105,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka mjerne opreme Otvoreni BETA PLAN d.o.o. Doboj 14.12.2010. 53.230,26 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Predmet ugovora je nabavka papilon sistema za potrebe Agencije Pregovarački MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 10.12.2010. 26.910,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka ličnih karata i vozačkih dozvola Pregovarački Trub AG Hintere Švicarska 27.12.2010. 1.544.400,00 Službeni glasnik BiH 5/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Poboljšanje sistema putem koga Agencija podržava nadležne organe Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 13.5.2011. 89.482,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka sistema upravljanja dokumentima i integraciji sa sistemom Agencije Otvoreni Infostudio d.o.o. Sarajevo 28.12.2010. 277.821,76 Službeni glasnik BiH 11/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Tehničko održavanja SDH opreme za potrebe Agencije Otvoreni Nera Networks d.o.o. Beograd Beograd 20.12.2010. 1.499.998,50 Službeni glasnik BiH 11/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka Megamatcher Accelerator Extended za potrebe Agencije Pregovarački NEUROTECHNOLOGY UAB LTD Litvanija 29.12.2010. 135.554,66 Službeni glasnik BiH 13/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 2: Nabavka pogonskog goriva za područje RS za potrebe Agencije Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka sistema za izdavanje kartica za digitalne tahografe Pregovarački Konzorcij Agencija za komercijalnu djelatnost Zagreb i Lanaco d.o.o. Banja Luka Hrvatska 26.1.2011. 2.764.733,40 Službeni glasnik BiH 22/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 1: Nabavka pogonskog goriva za područje FBiH Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 15.2.2011. Službeni glasnik BiH 25/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Održavanje Oracle licenci Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 21.4.2011. 479.641,93 Službeni glasnik BiH 39/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja sistema i aplikacija JMB, LK i VD, prebivališta i boravišta Pregovarački Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.4.2011. 81.432,00 Službeni glasnik BiH 42/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka agregata sa ugradnjom za potrebe Agencije Otvoreni LAGER d.o.o. Posušje 24.4.2011. 70.284,24 Službeni glasnik BiH 49/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka špediterskih usluga Otvoreni MERIDIAN a.d. Banja Luka 1.8.2011. Službeni glasnik BiH 74/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Predmet ugovora je Nabavka usluga održavanja administracije servera na kome se nalaze registri Agencije. Otvoreni BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.8.2011. 12.478,05 Službeni glasnik BiH 80/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 2: Nabavka roba - ketridža za UV personalizaciju pasoša Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 29.9.2011. 88.957,61 Službeni glasnik BiH 82/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Analiza sigurnosti sistema za potrebe Agencije Otvoreni Konzorcij Nites d.o.o. Banja Luka 12.10.2011. 193.050,00 Službeni glasnik BiH 88/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka folija za bojenje registarskih tablica Pregovarački Mikroelektronika a.d., KIG dd Banja Luka, Zagorica 17.10.2011. 66.354,66 Službeni glasnik BiH 96/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka auto guma i ostalog potrošnog materijala. Otvoreni Lada auto d.o.o. Banja Luka 22.11.2011. 18.672,13 Službeni glasnik BiH 98/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka ketridža za DP personalizaciju pasoša Pregovarački Muhlbauer AG Njemačka 15.11.2011. 73.257,75 Službeni glasnik BiH 1/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka rezervoara za agregat Pregovarački LAGER d.o.o. Posušje 28.12.2011. 1.652,81 Službeni glasnik BiH 5/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Izrada, isporuka i kupoprodaja obrazaca potvrda o vlasništvu vozila i potvrda o registraciji vozila Otvoreni Konzorcij Lanaco d.o.o. Banja Luka 17.1.2012. 645.521,69 Službeni glasnik BiH 7/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja opreme personalizaciju LK, VD i pasoša Pregovarački Muhlbauer AG Njemačka 30.06.2011. 145.018,50 Službeni glasnik BiH 9/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Predmet ugovora je nabavka unutrašnjih i vanjskih stikera Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 03.01.2012. 515.847,15 Službeni glasnik BiH 17/12