JU Zavod za prostorno uređenje Bihać

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Lot 1: Redovno održavanje makadamskog kolovoza-tamponiranje za 2011. godinu Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 20.5.2011. 63.650,00 Službeni glasnik BiH 59/11
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Lot 2: Redovno održavanje asfaltnog kolovoza-krpanje za 2011. godinu Otvoreni KOV - GRAD d.o.o. Bužim 20.5.2011. 51.375,40 Službeni glasnik BiH 59/11
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Tekuće održavanje javne rasvjete na području općine Bihać za 2011. godinu Otvoreni Zuban d.o.o. Bihać 21.6.2011. 93.366,60 Službeni glasnik BiH 59/11
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Lot 1: Rekonstrukcija javne rasvjete na području općine Bihać za 2011. godine Otvoreni ELEKTROMETAL d.o.o. Cazin 11.8.2011. 157.211,73 Službeni glasnik BiH 68/11
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Lot 2: Rekonstrukcija LC Izačić-Prnjavor-Vikići-Mala Peća-Gata Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 15.8.2011 84.457,08 Službeni glasnik BiH 68/11
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Lot 3: Izgradnja primarne kanalizacione mreže - Kolektor A0 Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 15.8.2011 130.584,40 Službeni glasnik BiH 68/11
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Rekonstrukcija LC Donji Srbljani - Gornji Srbljani Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 24.7.2015. 183.936,50 SG 61/15
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Lot 1 - Redovno održavanje horizontalne signalizacije Otvoreni MEMI-ALI d.o.o. Živinice 3.8.2015. 25.108,40 SG 68/15
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Lot 2 - Redovno održavanje vertikalne signalizacije Otvoreni SACOM Sarajevo Hadžići 3.8.2015. 16.175,00 SG 68/15
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Tekuće održavanje javne rasvjete Otvoreni Zuban d.o.o. Bihać 18.8.2015. 119.374,80 SG 68/15
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Lot 2 - Vanredne aktivnosti Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 25.8.2015. 21.366,47 SG 72/15
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Lot 1 - Održavanje otorenih kanala na području Grada Bihaća Otvoreni HC-ING d.o.o. Bihać Bihać 15.10.2015. 208.533,64 SG 82/15
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Rekonstrukcija ulica Patriotske lige, Trg žrtava 12. juna, Donji i Gornji Sastavci, Krapalj sa prilazima Otvoreni PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 27.10.2015. 122.453,97 SG 87/15
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Nabavka soli za posipanje cesta Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 17.11.2015. 47.908,00 SG 99/15
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Redovno održavanje cesta Zimska služba Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 19.11.2015. 209.401,40 SG 99/15