Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Aparat za izokinetičku dijagnostiku i trening mišića sa dodacima Otvoreni Biomed d.o.o. Brčko 22.7.2011. 93.500,40 Službeni glasnik BiH 63/11
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Sistem za govorno upravljanje svjetlom, televizorom i telefonijom Pregovarački E-glas d.o.o. Hrvatska 8.12.2011. 10.300,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Nabavaka novog putničkog automobila Otvoreni Autokuća Jajčević Banja Luka 3.9.2012. 91.965,81 Službeni glasnik BiH 74/12
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Nabavka i instalacija višemjesne hiperbarične komore sa sistemom za snabdijevanje komprimovanim vazduhom i bankama visokog i niskog pritiska Otvoreni ProtehnoM Srbija 4.12.2012. 1.324.786,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Nabavka roba-novo putničko vozilo sa doradom za potrebe osoba sa invaliditetom Otvoreni Autokuća Jajčević Banja Luka 6.12.2012. 89.000,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Oprema za potrebe Službe za aplikaciju, proizvodnju i nabavku ortopedskih pomagala Otvoreni OTTO BOCK ADRIA d.o.o. Sarajevo 26.3.2013. 153.318,93 Službeni glasnik BiH 26/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 1: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 31.5.2013. 1.879,80 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 2: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 31.5.2013. 2.830,09 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 3: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 31.5.2013. 58.867,69 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 4: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni Feniks d.o.o. Bijeljina Bijeljina 31.5.2013. 67.828,21 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 5: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 31.5.2013. 13.950,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 6: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 31.5.2013. 1.807,18 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 7: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 31.5.2013. 729,60 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 8: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 31.5.2013. 2.376,40 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 10: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 31.5.2013. 4.285,50 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 11: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni Feniks d.o.o. Bijeljina Bijeljina 31.5.2013. 983,85 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 12: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni Feniks d.o.o. Bijeljina Bijeljina 31.5.2013. 552,14 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 13: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni Feniks d.o.o. Bijeljina Bijeljina 31.5.2013. 2.825,73 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 15: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 31.5.2013. 4.275,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 16: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 31.5.2013. 9.875,30 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 17: Lijekovi sa Dodatne liste lijekova Zavoda Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 31.5.2013. 947,60 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Profesionalna oprema za kuhinju Zavoda Otvoreni Rema Laktaši Laktaši 25.7.2013. 293.013,00 Službeni glasnik BiH 61/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Sanitarni pregled radnika Pregovarački JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka 12.9.2013. 46.240,00 Službeni glasnik BiH 75/13
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Nabavka dizel električnih agregata Otvoreni Vanadijum kompani d.o.o. Laktaši 15.1.2014. 152.180,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 1: Totalna bescementna proteza kuka PRESS FIT HIDROKSIAPATIT Ubrzani Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 26.5.2014. 220.500,00 Službeni glasnik BiH 43/14