KJKP Park d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Lot 1: Isporuka nafte i naftnih derivata Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 30.6.2011. 193.119,66 Službeni glasnik BiH 63/11
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Lot 2: Isporuka raznog građevinskog materijala (cement, kreč i dr.) betonskog čelika, profilisanih cijevi i drugih proizvoda od željeza Otvoreni PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.6.2011. 137.588,02 Službeni glasnik BiH 63/11
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Lot 1: Isporuka dendro materijala-grmlje Otvoreni MBM d.o.o. Hrvatska 18.7.2011. 425.520,20 Službeni glasnik BiH 63/11
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Lot 2: Isporuka dendro materijala-drveće Otvoreni MBM d.o.o. Hrvatska 18.7.2011. 66.582,65 Službeni glasnik BiH 63/11
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Lot 3: Isporuka lončanica Otvoreni KAMELIA d.o.o. Doboj Jug Doboj Jug 12.7.2011. 353.283,33 Službeni glasnik BiH 63/11
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Lot 4: Isporuka rezanog cvijeća Otvoreni KAMELIA d.o.o. Doboj Jug Doboj Jug 12.7.2011. 194.396,58 Službeni glasnik BiH 63/11
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Nabavka rezanog vijeća Otvoreni MASLINE d.o.o. Mostar 18.7.2012. 137.953,85 Službeni glasnik BiH 58/12
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Nabavka raznog građevinskog metrijala (cement, kreč i dr.), betonskog čelika, profilisanih cijevi i drugih proizvoda od željeza Otvoreni PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.7.2012. 133.171,88 Službeni glasnik BiH 58/12
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka dendro materijala Otvoreni VRT d.o.o. Ljubuški 26.7.2012. 392.376,92 Službeni glasnik BiH 60/12
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Lot 2: Nabavka lončanica Otvoreni VRT d.o.o. Ljubuški 26.7.2012. 308.909,40 Službeni glasnik BiH 60/12
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Rekonstrukcija i sanacija objekta-zimovnik u RZC Pionirska dolina i ZOO Otvoreni BOLLEX TRADE d.o.o. Sarajevo 1.8.2012. 166.713,73 Službeni glasnik BiH 62/12
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Nabavka naftnih derivata-goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 12.11.2013. 212.529,91 Službeni glasnik BiH 89/13
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Lot 1: Isporuka rezanog cvijeća Otvoreni KAMELIA d.o.o. Doboj Jug Doboj Jug 20.11.2013. 98.303,85 Službeni glasnik BiH 95/13
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Lot 2: Isporuka lončanica Otvoreni KAMELIA d.o.o. Doboj Jug Doboj Jug 20.11.2013. 131.879,62 Službeni glasnik BiH 95/13
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Lot 3: Ugovor o kupoprodaji dendro materijala Otvoreni KAMELIA d.o.o. Doboj Jug Doboj Jug 20.11.2013. 127.947,26 Službeni glasnik BiH 95/13
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Isporuka mesa za ishranu životinja u RZC Pionirska dolina i ZOO Otvoreni KAPLAN PRODUKT d.o.o. Visoko 29.5.2015. 78.316,24 SG 49/15
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Isporuka elektro materijala za održavanje javne rasvjete u Kantonu Sarajevo za period do 31.07.2015.godinu Pregovarački GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 8.6.2015. 198.601,40 SG 57/15
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga održavanje i korištenje uredske opreme i analize troškova i izrade dokumenata sa prijedlogom optimizacije i smanjenja troškova Pregovarački Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo 20.4.2015. 30.600,00 SG 61/15
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Isporuka sitnog invenatar i rezervnih dijelova za kosilice SRK 70, kosilice ROTO SIP 135 A, rotokos RMS 120, traktor ECO TRAC(HITTNER), traktor TT 830 traktor Tomo Vinković Otvoreni ZLATNO POLJE d.o.o. Gračanica 15.7.2015. 47.902,45 SG 61/15
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Lot 1 - Isporuka i ugradnja mobilijara za dječija igrališta Otvoreni ISTRACOM d.o.o. Sarajevo 20.7.2015. 60.009,30 SG 61/15
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Isporuka sitnog inventara i rezervnih dijelova i servisiranje za Iveco Otvoreni SLT d.o.o. Ilidža 24.8.2015. 81.919,21 SG 77/15
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Ugovor o kupoprodaji naftnih derivata -goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 135.313,19 SG 99/15
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Lot 1- Isporuka rezanog cvijeća Otvoreni OTOKA-BAMBUS Sarajevo 15.12.2015. 117.599,57 SG 99/15
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Lot 2- Ugovor o kupoprodaji lončanica Otvoreni OTOKA-BAMBUS Sarajevo 15.12.2015. 120.257,69 SG 99/15