Državna regulatorna komisija za električnu energiju

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Državna regulatorna komisija za električnu energiju Odluka o nabavci goriva za putničke automobile Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 16.6.2011. 22.300,00 Službeni glasnik BiH 63/11
Državna regulatorna komisija za električnu energiju Nabavka vozila Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 18.2.2013. 46.068,38 Službeni glasnik BiH 14/13
Državna regulatorna komisija za električnu energiju Projektovanje, isporuka i montaža vatrodojavnog sistema Pregovarački Soko BH d.o.o. Tuzla 25.10.2013. 500,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Državna regulatorna komisija za električnu energiju Ugovor o obavljanju konsultantskih usluga Pregovarački Kema Consulting GmbH Njemačka 30.10.2013. 58.674,90 Službeni glasnik BiH 93/13
Državna regulatorna komisija za električnu energiju Nabavka vozila Otvoreni NIPEX d.o.o. Tuzla 28.3.2014. 37.900,00 Službeni glasnik BiH 26/14