JP Komunalno d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno d.o.o. Mostar Nabavka materijala potrebnog za održavanje javne rasvjete na području Grada Mostara. Sitni elektro materijal (sijalice, prigušnice, upaljači, osigurači, kablovi...) Ostali elektromaterijal (ormari javne rasvjete, stubovi, rasvjetna tijela) Otvoreni DEMA & S EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 25.7.2011. 59.487,23 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Komunalno d.o.o. Mostar Nabavka betona i betonskih prerađevina za potrebe JP Komunalno d.o.o. Mostar, u skladu sa specifikacijom roba. Otvoreni Almos-Trade d.o.o. Sarajevo Mostar 15.1.2015. 281.537,00 SG 13/15
JP Komunalno d.o.o. Mostar Nabavka asfalta za potrebe održavanja lokalnih cesta u Gradu Mostaru, u skladu sa specifikacijom materijala Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 27.1.2015. 673.770,00 SG 13/15
JP Komunalno d.o.o. Mostar Nabavka nafte i naftnih derivata za potrebe JP Komunalno d.o.o. Mostar, u skladu sa specifikacijom roba. Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 29.1.2015. 146.696,00 SG 13/15
JP Komunalno d.o.o. Mostar Nabavka rasvjetnih tijela i elektro materijala za potrebe održavanja rasvjete u Gradu Mostaru, u skladu sa specifikacijom roba. Otvoreni DEMA & S EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 19.1.2015. 236.756,25 SG 13/15