JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 2: Laboratorijska oprema Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 19.9.2011. 8.963,44 Službeni glasnik BiH 76/11
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 3: Laboratorijski pribor i posuđe Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 19.9.2011. 26.774,38 Službeni glasnik BiH 76/11
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 6: Informatička oprema Otvoreni IMTEC d.o.o. Sarajevo 19.9.2011. 52.542,08 Službeni glasnik BiH 76/11
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 7: Kancelarijski materijal Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.9.2011. 5.316,57 Službeni glasnik BiH 76/11
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 9: Originalni i novi toneri i kertridži Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.9.2011. 9.194,36 Službeni glasnik BiH 76/11
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 11: Redovni 6-mjesečni pregled sistema za detekciju gasa i redovni 6-mjesečni pregled i ispitivanje sistema vatrodojave Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 19.9.2011. 472,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 12: Redovni 6-mjesečni pregled i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti unutrašnje hidrantske mreže za gašenje požara i redovan 6-mjesečni pregled, ispitivanje i servisiranje vatrogasne opreme-aparata za početno gašenje požara Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 19.9.2011. 549,90 Službeni glasnik BiH 76/11
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Laboratorijski pribor i posuđe Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 30.9.2013. 26.690,41 Službeni glasnik BiH 79/13
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Laboratorijska oprema za fiziku Otvoreni Dijal M d.o.o. Sarajevo 9.9.2013. 14.092,00 Službeni glasnik BiH 79/13
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 3: Mikroskopi Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 22.10.2013. 12.382,55 Službeni glasnik BiH 85/13
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Nabavka Gorionika sa pripadajućom opremom u kotlovnici Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo Pregovarački WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.11.2013. 74.810,00 Službeni glasnik BiH 95/13
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 2: Nabavka hemikalija Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 25.8.2014. 66.370,58 Službeni glasnik BiH 71/14
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Informaticka oprema Otvoreni IMTEC d.o.o. Sarajevo 8.12.2014. 44.675,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 2 - Mikroskop za metalografiju Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 18.11.2015. 8.013,00 SG 93/15
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 3 - Binokularne i trinokularne lupe sa kamerom Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 18.11.2015. 11.206,46 SG 93/15
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 4 - Vertikalni autoklav Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 18.11.2015. 8.495,00 SG 93/15
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Hemikalije Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 4.12.2015. 70.375,66 SG 97/15