Direkcija za civilnu avijaciju FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Obuka/obnove znanja u održavanju komunikacijskih i informatičkih sistema Frequentis za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Mostar, Sarajevo i Tuzla/FED CAD Pregovarački Frequentis AG Austrija 23.12.2010. 215.387,73 Službeni glasnik BiH 1/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Izvođenje građevinskih radova za Sistem za precizno slijetanje (Instrument landing system - ILS) na Međunarodnoj zračnoj luci - aerodromu Mostar za potrebe Centra kontrole zračnog prometa (CKZP) Mostar Otvoreni MAAČ d.o.o. Mostar Mostar 28.12.2010. 155.942,07 Službeni glasnik BiH 3/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Izrada projekta i projektnog rješenja rasporeda i broja antena na tornju Centra kontrole zračnog prometa Mostar/FED CAD Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 5.1.2011. 312.585,00 Službeni glasnik BiH 5/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Agencijsko-turističke usluge za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 24.1.2011. Službeni glasnik BiH 9/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Najam dvomotornog klipnog aviona za letenje u VFR i IFR uslovima u 2011. godini za obuku kontrolora zračnog prometa iz sastava Centra kontrole zračnog prometa Tuzla i Centra kontrole zračnog prometa Mostar Pregovarački JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo 1.2.2011. 742,90 Službeni glasnik BiH 11/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Dijelovi za mjerne instrumente za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Mostar/FED CAD Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 14.2.2011. 34.933,89 Službeni glasnik BiH 13/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Rezervni dijelovi za uređaj ILS koji je instaliran na Centru kontrole zračnog prometa Tuzla Pregovarački THALES ATM GmbH Njemačka 2.3.2011. 4.633,20 Službeni glasnik BiH 18/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Kancelarijski materijal za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2011. godinu Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 14.3.2011. 114.442,40 Službeni glasnik BiH 20/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Dodatni građevinskih radova za instalaciju Sistema za precizno slijetanje (ILS) na Međunarodnoj zračnoj luci-aerodromu Mostar za potrebe CKZP Mostar Pregovarački MAAČ d.o.o. Mostar Mostar 6.4.2011. 77.493,20 Službeni glasnik BiH 29/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka/zamjena ECIT računara (EAD Client Interface Terminal) za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo Pregovarački Frequentis AG Austrija 18.4.2011. 24.328,20 Službeni glasnik BiH 31/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Usluge osiguranja imovine, kolektivnog osiguranja i registracije motornih vozila za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo za 2011. godinu Pregovarački Sarajevo - osiguranje d.d. Mostar 27.4.2011. 114.314,42 Službeni glasnik BiH 34/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Usluge kalibraže radio navigacijskih Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2011. godinu Pregovarački SMATSA Ltd Beograd 13.4.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Novi putnički automobil za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 19.7.2011. 81.081,00 Službeni glasnik BiH 63/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Rezervni dijelovi za uređaj CVOR i uređaj ILS koji su instalirani na Centru kontrole zračnog prometa Tuzla Pregovarački THALES ATM GmbH Njemačka 19.7.2011. 45955,65 Službeni glasnik BiH 63/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Tehnološka nadogradnja sistema Frequentis za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Mostar i Centra kontrole zračnog prometa Sarajevo/FED CAD Pregovarački Frequentis AG Austrija 2.8.2011. 1.942.141,50 Službeni glasnik BiH 63/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Usluge nadogradnje (upgrade) uređaja Radio Goniometar za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Tuzla Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 18.10.2011. 799.266,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Modifikacija i nadogradnja uređaja GLIDE PATH/DME i DVOR/DMEza potrebe Centra kontrole zračnog prometa Sarajevo Pregovarački THALES ATM GmbH Njemačka 19.10.2011. 1.714.155,91 Službeni glasnik BiH 86/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Hitna popravka uređaja CVOR/DME KIS na lokaciji Lisovo Brdo za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Sarajevo Pregovarački THALES ATM GmbH Njemačka 27.10.2011. 70.430,83 Službeni glasnik BiH 90/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Izvođenje građevinskih radova za uklanjanje grudobrana i izradu nadstrešnice za potrebe Centra kontrole zračnog prometa (CKZP) Mostar Otvoreni MAAČ d.o.o. Mostar Mostar 26.10.2011. 39.654,81 Službeni glasnik BiH 90/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nadogradnja uređaja Radio Goniometra za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Mostar Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 1.12.2011. 801.655,60 Službeni glasnik BiH 98/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka programa za daljinski nadzor rada sistema RNAV za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Sarajevo, Mostar i Tuzla Pregovarački Thales Air Systems GmbH Njemačka 30.11.2011. 14.766,52 Službeni glasnik BiH 100/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Usluge školovanja za kurs Rrefresher training in the Handling of Unusual / Emergency Situtations i HUM OJTI-a za potrebe kontrlora zračnog prometa Sarajevo Pregovarački Air Navigation Services Czech Republic Češka 31.10.2011. 71.622,49 Službeni glasnik BiH 100/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka sanitarnog materijala za potrebe Federalne direkcije civilnu avijaciju/Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 23.1.2012 19.222,55 Službeni glasnik BiH 9/12
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Lot 1: Nabavka goriva, lož ulja i maziva za potrebe ureda FED CAD Mostaru i Centra kontrole zračnog prometa Mostar Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 24.1.2012. 110.259,09 Službeni glasnik BiH 13/12
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Školovanje za tri djelatnika Pregovarački Thales Air Systems S.A Francuska 24.1.2012. 50.851,58 Službeni glasnik BiH 13/12