JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo Nabavka usluga fizičke zaštite lica i imovine (zaštitarske agencije) Otvoreni CONDOR d.o.o. Zenica 22.12.2010. 110.529,62 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo Održavanja računarskih programa-MAGIC Pregovarački Nermin Crnčević Sarajevo 30.12.2010. 14.400,00 Službeni glasnik BiH 3/11
JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo Kancelarijski materijal i školski pribor Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 4.10.2011. 67.120,03 Službeni glasnik BiH 82/11
JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo Usluga zaštite lica i imovine Otvoreni SWORD SECURITY d.o.o Sarajevo Sarajevo 3.2.2012. 87.984,02 Službeni glasnik BiH 13/12
JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo Lot 2: Školski pribor Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 1.10.2012. 17.305,65 Službeni glasnik BiH 79/12
JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo Održavanje računarskih programa MAGIC Pregovarački Nermin Crnčević Sarajevo 24.12.2012. 9.600,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo Usluge zaštite imovine i lica Otvoreni SWORD SECURITY d.o.o Sarajevo Sarajevo 29.3.2013. 83.304,00 Službeni glasnik BiH 26/13
JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo Usluge održavanja owis informacionog sistema Pregovarački ORKA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.5.2013. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 44/13