Kantonalna direkcija za ceste ZDK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 1: Rekonstrukcija lokalnog puta Hrastovac-Starposle-Dom Brnjic Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 25.10.2010. 126.075,52 Službeni glasnik BiH 1/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 2: Rekonstrukcija dionice lokalnog puta Kakanj- Bijele Vode Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 25.10.2010. 44.958,53 Službeni glasnik BiH 1/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 3: Sanacija nekategorisanog puta Bečirhodžići-Čobe-Juke Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 25.10.2010. 37.194,65 Službeni glasnik BiH 1/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 4: Sanacija nekategorisanog puta Lisine-Brus u MZ Bukovlje Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 25.10.2010. 66.569,35 Službeni glasnik BiH 1/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 5: Rekonstrukcija lokalnog puta Desetnik-Dumanac Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 27.12.2010. 74.807,37 Službeni glasnik BiH 1/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 6: Rekonstrukcija lokalnog puta Dobojska škola-Hrasnica Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 25.10.2010. 54.520,19 Službeni glasnik BiH 1/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 1: Sanacija tunela u Varešu, na dionici regionalne ceste R444 Vareš-Šimin Potok Otvoreni JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE d.o.o. VAREŠ Vareš 12.9.2011. 166.245,18 Službeni glasnik BiH 80/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 2: Obnova kolovoza, pješačke staze i diletacije na mostu u Visokom, na dionici regionalne ceste R443 A1-Visoko Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 12.9.2011. 73.517,76 Službeni glasnik BiH 80/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 3: Obnova i ojačanje mosta preko rijeke Bosne (lokalitet Dobrinja) na dionici regionalne ceste R-445 Ćatići-Moštre Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 12.9.2011. 268.942,56 Službeni glasnik BiH 80/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 4: Izgradnja pasarele u Žepču, na dionici regionalne ceste R465 M 17-Žepče Otvoreni Porobić d.o.o. Zavidovići Zavidovići 12.9.2011. 41.987,14 Službeni glasnik BiH 80/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 5: Sanacija regionalnih cesta na području općine Visoko Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 12.9.2011. 110.521,45 Službeni glasnik BiH 80/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 6: Obnova i jačanje kolovoza dionice regionalne ceste R444 Dabravine-Vareš Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 12.9.2011. 110.525,00 Službeni glasnik BiH 80/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 7: Obnova i ojačanje kolovoza dionice regionalne ceste R465 Žepče-Zavidovići Otvoreni Grupa ponuđača Hajdić d.o.o. Maglaj i Fin-invest d.o.o. Maglaj Maglaj 12.9.2011. 77.220,00 Službeni glasnik BiH 80/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Obnova horizontalne saobraćajne signalizacije na kolovozu i drugim površinama na regionalnim cestama Zeničko-dobojskog kantona. Otvoreni Hajdić d.o.o. Maglaj 24.11.2011. 137.789,28 Službeni glasnik BiH 100/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Izgradnja puta Miljanovci-Lončari u općini Tešanj (iz sredstva naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2010. godinu) Otvoreni Izgradnja d.o.o. Doboj Istok 12.12.2011. 74.224,95 Službeni glasnik BiH 102/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 2: Sanacija mosta preko rijeke Bosne na regionalnoj cesti R 445 Visoko-Kakanj Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 7.3.2013. 312.174,74 Službeni glasnik BiH 26/13
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 1: Izgradnja priključka na magistralnu cestu M4 sa regionalne ceste R 474 i djelomična rekonstrukcija postojeće raskrsnice u Jelahu Otvoreni Porobić d.o.o. Zavidovići Zavidovići 20.5.2013. 258.924,76 Službeni glasnik BiH 47/13
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 2: Semaforizacija dvije raskrsnice cesta M 4 i R-474 u Jelahu Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 20.5.2013. 95.153,10 Službeni glasnik BiH 47/13
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Sanacija regionalnih cesta R 444 Podlugovi - Breza - Vareš - Podkamensko i R 444a (Pogar) - K.Sutjeska (Ratanj) Pregovarački Porobić d.o.o. Zavidovići Zavidovići 8.5.2013. 291.709,06 Službeni glasnik BiH 47/13
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Izvođenje radova održavanja na dionicama regionalnih cesta Podlugovi-Breza-Vareš i Vareš (Pogar)-K.Sutjeska (Ratanj) na području Zeničko-dobojskog kantona za period od 4 godine Otvoreni Porobić d.o.o. Zavidovići Zavidovići 10.9.2013. 4.058.070,76 Službeni glasnik BiH 81/13
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 1: Izgradnja mosta preko rijeke Krivaje i sanacija mosta preko rijeke Bosne Otvoreni Porobić d.o.o. Zavidovići Zavidovići 22.10.2013. 700.529,98 Službeni glasnik BiH 85/13
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Uspostava prohodnosti u vrijeme prirodne i druge nesreće na dionici regionalne ceste R 444 Breza-Vareš Pregovarački AME d.o.o. Breza Breza 25.6.2014. 117.546,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Rekonstrukcija dionice regionalne ceste R 445 Zenica -Tetovo Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 23.7.2014. 686.159,19 Službeni glasnik BiH 60/14
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Radovi na sanaciji tri klizišta na regionalnoj cesti R 467 Ribnica-Olovo (ST 25+000, 31+000 i 31+700) Pregovarački TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 27.11.2014. 379.535,48 SG 01/15
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Sanacija više klizišta na dionici regionalne ceste R 467 Ribnica-Olovo (ST 19+600, 20+100, 24+300, 37+800 i 39+200) i R 467 Olovo-Han Pijesak (ST 12+000) Pregovarački Porobić d.o.o. Zavidovići Zavidovići 27.11.2014. 287.579,14 SG 01/15