Ministarstvo finansija i trezora BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 1: Nabava radnih stanica i laptopa Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 24.12.2010. 60.871,34 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 2: Nabava naponskih baza za računare Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 17.12.2010. 9.187,61 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 3: Nabava crno-bijelih i kolor laserskih printera Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 17.12.2010. 16.150,67 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo finansija i trezora BiH Nabava goriva za službena vozila Ministarstva financija i trezora BiH Pregovarački HOLDINA d.o.o. Sarajevo 12.10.2011. 3,40 Službeni glasnik BiH 7/11
Ministarstvo finansija i trezora BiH Podrška održavanju modula za praćenje stalnih sredstava (Oracle Fixed Assets) i zaliha i sitnog inventara (Oracle Inventory) u institucijama Bosne i Hercegovine Otvoreni INFODOM d.o.o. Zagreb Hrvatska 19.8.2011. 68.376,08 Službeni glasnik BiH 80/11
Ministarstvo finansija i trezora BiH Ugovor o nabavi avio karata Otvoreni BH PASSPORT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2011. 5,85 Službeni glasnik BiH 100/11
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 1: Nabava skenera za knjige A3 format, Skener A3 format i desktop flatbed skener A4 format Otvoreni KABAS d.o.o. Sarajevo 24.11.2011. 21.802,10 Službeni glasnik BiH 100/11
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 2: Laptop računala, desktop računalo s monitorom, eksterni hard disk, produženi kabel sa zaštitom, Wireless mrežni adapter za desktop računalo, DVD-DL, DVD R) Otvoreni RiS d.o.o. Sarajevo 24.11.2011. 16.001,51 Službeni glasnik BiH 100/11
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 3: UPS za računala Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 29.11.2011. 1.493,50 Službeni glasnik BiH 100/11
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 4: Printeri Otvoreni RiS d.o.o. Sarajevo 24.11.2011. 1.651,47 Službeni glasnik BiH 100/11
Ministarstvo finansija i trezora BiH Nabavka dnevne i nedjeljne štampe za potrebe Ministarstva finansija i trezora BiH Pregovarački CENTRO - PRES d.o.o. Bijeljina 19.3.2012. 177,52 Službeni glasnik BiH 36/12
Ministarstvo finansija i trezora BiH Razvoj softvera za upravljanje (evidentiranje i monitoring), izvještavanje i implementaciju potpisanih međunarodnih sporazuma Otvoreni Infostudio d.o.o. Sarajevo 25.6.2012. 59.261,95 Službeni glasnik BiH 50/12
Ministarstvo finansija i trezora BiH Nabavka usluge razvoja/nadogradnje softvera za projekt Razvoj integriranog, funkcionalnog i transparentnog javnog informacijskog sustava za upravljanje javnim investicijama-PIMIS Otvoreni Ping d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.8.2012. 196.327,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 2: Router (10 kom), Kartica za ROUTER, 2 port (10 kom.) Otvoreni S&T BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.12.2012. 31.194,90 Službeni glasnik BiH 10/13
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 2: HD FIREWALL - 1 komad, - Switch 24 ports -1 komad, - Swich PoE - 2 komada Otvoreni S&T BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2012. 28.895,89 Službeni glasnik BiH 12/13
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 3: Računar sa monitorom - 12 komada, - Monitori - 10 komada , - Printer, mali - 9 komada, - Skener - 2 komada , - Skener - 1 komad Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 31.12.2012. 28.998,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 5: Rack-1 komad, - Server CONSOLE 0X2X8 Port Analoge Swich, (KVM SW) - 1 komad ,- SAN Storage - 1 komad, - SAN swich - 2 komada, - Server - 4 komada, - Usluga - paušalno, Otvoreni S&T BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2012. 160.227,62 Službeni glasnik BiH 12/13
Ministarstvo finansija i trezora BiH Nabavka i implementacija i podrška održavanju softvera za obračun i isplatu plata i naknada i upravljanje ljudskim resursima za potrebe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine- nadogradnja ISFU sistema Otvoreni Nites d.o.o. Banja Luka Banja Luka 5.4.2013. 1.013.298,17 Službeni glasnik BiH 32/13
Ministarstvo finansija i trezora BiH Nabavka usluga migracije ASFU licenci u FULLUSE licence broj: 06-21-1-6699-25/2013 od 23.04.2013. godine Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 23.4.2013. 25.706,52 Službeni glasnik BiH 40/13
Ministarstvo finansija i trezora BiH Nabavka usluge- podrška održavanju Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) Otvoreni CORE d.o.o. Sarajevo, Nites d.o.o. Banja Luka, FADATA d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Srbija 17.5.2013. 333.333,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 1: Nabavka dva (2) putnička vozila Otvoreni ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.7.2013. 33.300,00 Službeni glasnik BiH 61/13
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 2: Nabavka dva (2) putnička vozila Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 2.7.2013. 21.795,00 Službeni glasnik BiH 61/13
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 3: Nabavka računara i računarske opreme Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 17.7.2013. 16.825,00 Službeni glasnik BiH 61/13
Ministarstvo finansija i trezora BiH Pružanje usluga prodaje avionskih karata Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 26.6.2013. 83.760,70 Službeni glasnik BiH 61/13
Ministarstvo finansija i trezora BiH Nabavka usluge- nadogradnja (upgrade) Informacionog sistema finansijskog sistema upravljanja (ISFU) Otvoreni ORACLE BH d.o.o., ORACLE d.o.o. Beograd, ORACLE Hrvatska d.o.o. Sarajevo, Srbija, Hrvatska 1.8.2013. 495.000,00 Službeni glasnik BiH 68/13