Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Lot 1: Nabavka aplikacija za GIS Direktni Gauss d.o.o. Tuzla 5.10.2010. 4.914,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Lot 2: Nabavka stručnih usluga tehničke podrške geoinformacionog sistema i isporuke i instalacije upgradea za licence Mapinfo i Oracle Konkurentski Gauss d.o.o. Tuzla 21.12.2010. 4.366,78 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Usluge osiguranja motornih vozila i osiguranja zaposlenika za slučaj posljedica od nesreće Direktni Camelija osiguranje d.d. Bihać 25.4.2011. 3.529,46 Službeni glasnik BiH 36/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Usluge održavanja klima uređaja Direktni TELIX d.o.o. Tuzla 25.4.2011. 748,80 Službeni glasnik BiH 36/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Nabavka računarskih dijelova Direktni GENELEC d.o.o Tuzla 25.4.2011. 1.395,68 Službeni glasnik BiH 36/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Usluge pranja putničkih motornih i teretnog motornog vozila Direktni NIP servis za pranje i podmazivanje vozila Tuzla 25.4.2011. 1.128,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Usluge tehničkog pregleda Direktni AGRAM d.d. Ljubuški 25.4.2011. 213,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Usluge štampanja, uvezivanja i koričenja materijala Direktni PRINTCOM d.o.o. Tuzla Tuzla 25.4.2011. 534,11 Službeni glasnik BiH 36/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Usluge održavanja fotokopir i fax aparata Direktni BIROOPREMA PAŠIĆ d.o.o. Tuzla 25.4.2011. 14,04 Službeni glasnik BiH 36/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Nabavka cvijeća i cvijetnih aranžmana Direktni RAMIĆ cvjećara Tuzla 25.4.2011. 548,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Vulkanizerske usluge Direktni HUKIĆ szr Tuzla 25.4.2011. 8,50 Službeni glasnik BiH 36/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Nabavka dnevne i sedmične štampe Direktni Univerzalpromet d.d. Tuzla Tuzla 25.4.2011. 970,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Usluge javnog oglašavanja Direktni MAX MUSIC COMPANY d.o.o. Sarajevo 25.4.2011. 1.170,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Nabavka goriva Konkurentski Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 24.5.2011. 13.200,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i tinti Konkurentski EUROPAPIER HERCEGTISAK d.o.o. Široki Brijeg 23.5.2011. 4.000,84 Službeni glasnik BiH 46/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Nabavka sredstava za čišćenje i potrošnog materijala Konkurentski Eurodis d.o.o. Tuzla 23.5.2011. 2.761,03 Službeni glasnik BiH 46/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Nabavka toplih i hladnih napitaka Konkurentski Univerzalpromet d.d. Tuzla Tuzla 23.5.2011. 1.135,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Usluge održavanja motornog vozila Renault Konkurentski AK GRABOVIČKIĆ d.o.o. Tuzla 23.5.2011. 7.368,36 Službeni glasnik BiH 46/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Usluge održavanja motornog vozila Citroen Konkurentski Pavić komerc d.o.o. Tuzla 23.5.2011. 5.664,21 Službeni glasnik BiH 46/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Usluge održavanja motornih vozila Škoda Konkurentski COSMOS-COMMERCE d.o.o. Tuzla 23.5.2011. 4.827,79 Službeni glasnik BiH 46/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Nabavka usluga održavanja i rezervnih dijelova za potrebe Sistema za praćenje kvalitete zraka na području TK za 2010. godinu Otvoreni Artes d.o.o. Velenje Slovenija 2.6.2011. 98.233,40 Službeni glasnik BiH 46/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Nabavka 13 putničkih automobila Otvoreni COSMOS-COMMERCE d.o.o. Tuzla 13.12.2011. 163.277,79 Službeni glasnik BiH 102/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Nabavka opreme za Sistem za praćenje kvalitete zraka na području TK Otvoreni Artes d.o.o. Velenje Slovenija 17.11.2011. 72.008,55 Službeni glasnik BiH 102/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Nabavka rezervnih dijelova za potrebe Sistema za praćenje kvalitete zraka na području TK Otvoreni Artes d.o.o. Velenje Slovenija 17.11.2011. 4.055,56 Službeni glasnik BiH 102/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Lot 1: Nabavka rezervnih dijelova i održavnja Sistema za praćenje kvalitete zraka na području TK Pregovarački Artes d.o.o. Velenje Slovenija 1.8.2012. 61.683, 26 Službeni glasnik BiH 66/12