Stručne službe Vlade Kantona 10

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Stručne službe Vlade Kantona 10 Lot 2: Nabava lož ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 7.5.2013. 332.000,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 Lot 1: Nabava uredskog materijala, tonera i punjenja za printere, faks aparata i aparata za kopiranje za 17 institucija sa liste Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 23.10.2013. 70.678,41 Službeni glasnik BiH 85/13
Stručne službe Vlade Kantona 10 Tiskanice, obrasci, djelovodnici, zapisnici i ostali tiskani materijal Otvoreni List d.o.o. Livno Livno 6.10.2014. 32819,45 Službeni glasnik BiH 83/14