Općinski sud u Velikoj Kladuši

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Općinski sud u Velikoj Kladuši Ugovor o uslugama obezbjeđenja sudskih objekata - zgrade suda i zgrade ZK ureda suda Otvoreni Agencija za zaštitu ljudi i imovine KARAČ SECURITY d.o.o. Bihać Bihać 26.7.2013. 33.463,20 Službeni glasnik BiH 61/13
Općinski sud u Velikoj Kladuši Lot 1: Nabavka lož ulja za sistem centralnog grijanja u zgradi suda i zgradi ZK ureda suda za period od dvije godine (2014 - 2016) - 18.600 litara Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 22.10.2014. 25.468,05 Službeni glasnik BiH 87/14
Općinski sud u Velikoj Kladuši Lot 2: Nabavka pogonskog dizel goriva za period od dvije godine ( 2014 - 2016 ) - 6.800 litara Otvoreni Sudo - Luka d.o.o. Velika Kladuša 22.10.2014. 12.981,20 Službeni glasnik BiH 87/14