Agencija Stari grad Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija Stari grad Mostar Privremena konzervacija sjeverne fasade Više djevojačke škole Otvoreni Građevinsko društvo Bišina d.o.o. Mostar 18.11.2013. 24.960,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Agencija Stari grad Mostar Tekuće održavanje krovišta na stambenom kompleksu Velagićevina u Blagaju Otvoreni GD Bišina d.o.o. Mostar 17.12.2013. 15.295,96 Službeni glasnik BiH 2/14
Agencija Stari grad Mostar Rekonstrukcija krova i konstruktivnog dijela objekta Paher-Kisić Otvoreni Građevinsko društvo Bišina d.o.o. Mostar 28.8.2014. 71.780,36 Službeni glasnik BiH 73/14