JP KOMUNALNO d.o.o. Banovići

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP KOMUNALNO d.o.o. Banovići Sukcesivna isporuka goriva za potrebe društva u 2014. godini, nafta 33.000 l, benzin 95 2.200 l Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 17.2.2014. 70.664,00 Službeni glasnik BiH 14/14