JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Održavanje objekata Univerziteta u Tuzli u 2014. godini Otvoreni Interart d.o.o. Tuzla 4.3.2014. 42.735,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 1: Hemikalije i laboratorijski pribor za potrebe odsijeka Fizika Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 3.2.2014. 898,60 Službeni glasnik BiH 24/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 2: Gelovi, puferi i kit za bojenje za elektroforeze i centrikoni za izolaciju proteina Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.2.2014. 6.130,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 3: Hemikalije za određivanje antioksidativnog kapaciteta Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 17.2.2014. 214,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 4: Materijal za IHC-P određivanje humanog IL-23 Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 22.1.2014. 1.887,30 Službeni glasnik BiH 24/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 5: Humani ELISA imunoesej za kvantitativnu detrminaciju IL-23 i wash pufer Otvoreni BIOMEDICA d.o.o. Sarajevo 28.1.2014. 7.970,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 6: Hemikalije i rastvori za potrebe odsijeka Hemija Otvoreni EURO LAB Bijeljina 24.2.2014. 1.679,40 Službeni glasnik BiH 24/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 7: Hemikalije za potrebe Tehnološkog fakulteta Otvoreni Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka 17.2.2014. 8.152,20 Službeni glasnik BiH 24/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 9: laboratorijsko posuđe i pribor za potrebe Farmaceutskog fakulteta Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 19.2.2014. 2.144,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 12: Hemikalije za potrebe RGGF-a Otvoreni EURO LAB Bijeljina 19.2.2014. 395,60 Službeni glasnik BiH 24/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 13:Hemikalije za potrebe odsijeka Biologija Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 17.2.2014. 2.827,50 Službeni glasnik BiH 24/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 14: Hemikalije za potrebe odsijeka Hemija Otvoreni EURO LAB Bijeljina 19.2.2014. 2.094,33 Službeni glasnik BiH 24/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 15: Laboratorijsko posuđe i pribor za potrebe odsijeka Biologija Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 14.3.2014. 1.385,80 Službeni glasnik BiH 24/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 16: Laboratorijsko posuđe i pribor za potrebe odsijeka Hemija Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 19.2.2014. 590,60 Službeni glasnik BiH 24/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 1: Servisiranje vozila marke AUDI Otvoreni COSMOS-COMMERCE d.o.o. Tuzla 6.3.2014. 3.418,80 Službeni glasnik BiH 26/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 2: Servisiranje vozila marke VW Otvoreni COSMOS-COMMERCE d.o.o. Tuzla 18.3.2014. 1.709,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 3: Servisiranje vozila marke CITROEN Otvoreni Pavić komerc d.o.o. Tuzla 18.3.2014. 1.709,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 6: Servisiranje vozila marke ŠKODA Otvoreni COSMOS-COMMERCE d.o.o. Tuzla 18.3.2014. 2.564,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 1: Sredstava za održavanje higijene Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 20.3.2014. 8.472,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 2: Pribor za održavanje higijene Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 19.3.2014. 7.976,50 Službeni glasnik BiH 26/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 3: Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala i pribora Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.3.2014. 7.288,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 4: Nabavka papira Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 7.3.2014. 16.962,20 Službeni glasnik BiH 26/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 5: Nabavka računarskog potrošnog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 14.3.2014. 23.925,80 Službeni glasnik BiH 26/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 1: Svježe juneće meso Otvoreni DOLAR COMPANY d.o.o. Kalesija 18.4.2014. 56560,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 2: Svježe voće i povrće Otvoreni Zemljoradnička zadruga GRAČANKA Gračanica 14.4.2014 82085,00 Službeni glasnik BiH 33/14