BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Građevinski i ostali radovi za potrebe održavanja pristupnih puteva i prostora oko baznih stanica mreže BH Mobile na području održavanja u nadležnosti RD Travnik Otvoreni Teling d.o.o. Travnik Travnik 27.12.2010. 38.750,00 Službeni glasnik BiH 1/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Nabavka usluga održavanja vozila iz proizvodnog programa marke Škoda za RD Travnik Otvoreni AS Autocentar Zenica Zenica 10.01.2011. 24,70 Službeni glasnik BiH 7/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Usluge reklame Pregovarački Opština Travnik Travnik 6.1.2011. 7.094,02 Službeni glasnik BiH 7/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Nabavka sitnog inventara za potrebe redovnog održavanja u CTK RD Travnik Otvoreni Tempo Travnik 1.2./8.2.2011. 15.215,58 Službeni glasnik BiH 13/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Zakup zatvorenog skladišnog prostora-RZ Travnik Pregovarački Remontni zavod d.o.o. Travnik 15.3.2011. 61.200,00 Službeni glasnik BiH 22/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Zakup skladišnog prostora-Teling d.o.o. Travnik Pregovarački Teling d.o.o. Travnik Travnik 31.3.2011. 21.600,00 Službeni glasnik BiH 27/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Nabavka i isporuka goriva za vozila RD Travnik Otvoreni Fluid Power d.o.o. Novi Travnik 7.4.2011. 86.300,00 Službeni glasnik BiH 31/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Lot 1: Nabavka tonera, ketridža i ink jet za RD Travnik Otvoreni IBRA d.o.o. Travnik Travnik 19.5.2011. 39.225,22 Službeni glasnik BiH 42/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Lot 2: Nabavka kancelarijskog materijala (registrator, papir copy itd) za RD Travnik Otvoreni IBRA d.o.o. Travnik Travnik 19.5.2011. 27.937,60 Službeni glasnik BiH 42/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Lot 3: Nabavka sitnog inventara, gotove štampane robe, štampane robe i ostalog za RD Tr. Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 3.5.2011. 1.952,20 Službeni glasnik BiH 42/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Zakup bilbord lokacije na objektu TC Kiseljak u Kiseljaku za potrebe oglašavanja BH Telecom-a Pregovarački BEROSI d.o.o. Kiseljak Kiseljak 8.6.2011. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 49/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Usluge reklame i propagande Pregovarački Islamska zajednica BiH Travnik 12.5.2011. 9.950,00 Službeni glasnik BiH 49/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Usluge obezbjeđenja prostora, sportskih terena za nesmetano odvijanje takmičarskih disciplina stonog tenisa, streljaštva i kabl montera u okviru VII Sportskih susreta zaposlenika BH Telecoma - Travnik 2011. Pregovarački SAVEZ RVI SBK-a, Travnik Travnik 15.6.2011. 8.999,00 Službeni glasnik BiH 51/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Usluge iz domena turističke djelatnosti za potrebe organizacije smještaja učesnika i gostiju, organizacije fakultativnih izleta, angažmana službe GSS-a i drugih poslova koordinacije i prezentacije VII Sportskih susreta zaposlenika BH Telecoma - Travnik 2011. Pregovarački Udruženje Vlašić planet života, Travnik Travnik 15.6.2011. 9.946,00 Službeni glasnik BiH 51/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Usluge svečane večere za učesnike takmičenja i goste VII Sportskih susreta zaposlenika BH Telecoma, Travnik 2011. Pregovarački FIS d.o.o. Vitez 28.6.2011. 19.658,12 Službeni glasnik BiH 55/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Iznajmljivanje montažnog šatora za 500 osoba sa neophodnim inventarom, fudbalskih terena, razglas i angažman muzičkog benda za potrebe svečane večere, ceremonije otvaranja i zatvaranja VII Sportskih susreta zaposlenika BH Telecoma -Travnik 2011. Pregovarački FIS d.o.o. Vitez 28.6.2011. 14.102,55 Službeni glasnik BiH 55/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Nabavka VoIP adaptera za potrebe uključenja novih korisnika Moja TV usluge na području RD Travnik Otvoreni Unibox d.o.o. Mostar 16.8.2011. 42.400,00 Službeni glasnik BiH 68/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Izvođenje građevinskih i ostalih radova za potrebe održavanja mjesnih mreža i optičkih spojnih puteva za potrebe RD Travnik Otvoreni Merkez Oil d.o.o. Novi Travnik Novi Travnik 16.8.2011. 87.711,00 Službeni glasnik BiH 68/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Nabavka i isporuka metalnih poklopaca sa ramom za RD Travnik Otvoreni SD International Company d.o.o. Banja Luka 2.9.2011. 55.900,00 Službeni glasnik BiH 72/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Nabavka klima uređaja za RD Travnik (isporuka, montaža i puštanje u rad) Otvoreni Clima-Trade d.o.o. Ilidža-Sarajevo Sarajevo 20.3.2012. 105.787,00 Službeni glasnik BiH 25/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Lot 2: Nabavka kancelarijskog materijala (registratori, copy papir itd.) Otvoreni IBRA d.o.o. Travnik Travnik 14.5.2012. 27.597,13 Službeni glasnik BiH 38/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Lot 1: Nabavka tonera, ketridža i ink jet Otvoreni IBRA d.o.o. Travnik Travnik 25.5.2012. 30.101,61 Službeni glasnik BiH 43/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Zakup skladišnog prostora za potrebe Direkcije Travnik na području grada Travnika (12 mjeseci) Pregovarački Teling d.o.o. Travnik Travnik 21.5.2012. 54.000,00 Službeni glasnik BiH 43/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Promocija i reklamiranje BH Telecoma na području općine Donji Vakuf za vrijeme trajanja manifestacije Dani Ajvatovice 2012.g., kroz različita kulturna i sportska dešavanja tokom trajanja manifestacije Pregovarački Islamska zajednica BiH Travnik 4.6.2012. 9.970,00 Službeni glasnik BiH 47/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Lot 1: Servisiranje i održavanje vozila, uz ugradnju orginalnih dijelova i opreme, iz proizvodnog programa marke VW Otvoreni AUTO KUĆA BUBA Vitez 13.7.2012. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 56/12