JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 1: Reagensi, deterdjenti, kalibratori, potrošni materijal za aparat Hitachi 902, test trake za urin za aparat Meditron junior II i trake za glukometar ACU-CHEK Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.2.2014 20.201,03 Službeni glasnik BiH 20/14
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 2: Testovi za rad na aparatu Hitachi 902,kontrolni serumi,glikolizirani hemoglobin i 5 amino-levulinska kiselina Otvoreni SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo 12.2.2014 6.896,49 Službeni glasnik BiH 20/14
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 3: laboratorijski materijal za imunohemijske analize/aparat Mini vidas/i urinske trake za aparat Mission U 120 i gotove podloge za krvni agar Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 12.2.2014 56.361,26 Službeni glasnik BiH 20/14
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 4: reagensi, deterdženti, potrošni materijal i servis za aparate Mindray BC 3200 Otvoreni LAB UNICA d.o.o. Sarajevo 12.2.2014 3.430,30 Službeni glasnik BiH 20/14
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 5: hemikalije i staklo za biohemijsko-hematološki laboratorij Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 12.2.2014 2.218,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 6: hranljive podloge, antibiogram diskovi i i ginekološki materijal Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 12.2.2014 2.602,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 7: plastika: epruvete i pribor za vakumsko vadjenje krvi, konusni nastavci za fleksibilne pipete, mikrotest tube,posude za urin i stolicu, petrijeve posude i brisevi Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 12.2.2014 13.327,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 8: brzi testovi na drogu, HCV, oklutno krvarenje, TPHA,Helikobacter pylory, alkohol i alergijski mix test Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 12.2.2014 2.900,10 Službeni glasnik BiH 20/14
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 10: usluge srvisiranja analizatora Hitachi 902 Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.2.2014 5.299,31 Službeni glasnik BiH 20/14
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 11: usluge servisiranja aparata mini Vidas Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 12.2.2014 1.551,26 Službeni glasnik BiH 20/14
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 1- Reagensi, deterdženti, kalibratori, potrošni materijal za aparat Hitachi 902, test trake za urin za aparat Meditron Junior II i trake za glukometar ACU-CHEK Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Banja Luka 16.2.2015. 6.290,41 SG 22/15
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 2- Reagensi, kalibratori, kontrolni serumi i deterdženti za biohemijski analizator Mindray 380/zatvoreni sistem Otvoreni LAB UNICA d.o.o. Ilidža 16.2.2015. 21.844,35 SG 22/15
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 3- Laboratorijski materijal za imunohemijske analize/ aparat mini Vidas/ urinske trake za aparat Mission U 120 i podloge za krvni agar Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 16.2.2015. 61.715,97 SG 22/15
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 4- Reagensi, deterdženti, potrošni materijal i servis za aparate Mindray BC 3200 Otvoreni LAB UNICA d.o.o. Ilidža 16.2.2015. 3.430,30 SG 22/15
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 5- Hemikalije i staklo za biohemijsko-hematološki laboratorij Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 17.2.2015. 2.242,00 SG 22/15
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 6- Hranljive podloge, antibiogram diskovi i ginekološki materijal Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 17.2.2015. 2.884,00 SG 22/15
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 7- Plastika: epruvete i pribor za vakumsko vađenje krvi sa leptiricom, konusni nastavci za fleksibilne pipete, mikrotest tube, posude za urin i stolicu, petrijeve posude i brisevi Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 17.2.2015. 14.037,00 SG 22/15
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 8- Brzi testovi na drogu, okultno krvarenje, TPHA, helicobacter pylori ,alkohol i alergijski mix test Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 17.2.2015. 4.153,30 SG 22/15
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 9- Urinske trakice sa zaštitom od askorbinske kiseline za aparat URILIZER 100 PRO Otvoreni Berg d.o.o. Sarajevo 17.2.2015. 2.100,00 SG 22/15
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 10- RTG materijal Otvoreni Berg d.o.o. Sarajevo 11.3.2015. 17.413,00 SG 22/15